Payback Finland: Två viktiga finska domar från veckan som gick!

  • av -- --
  • 12 År sedan
  • 904 Views
  • 0

Under den senaste veckan har två viktiga domar avkunnats i Finland berörande bikerkulturen. Högsta Domstolen fastslog att vare sig Bandidos eller underorganisationen X-team är en kriminell organisation.

Högsta domstolen ansåg att det saknades bevis för att männen skulle ha utfört brott på uppdrag av organisationerna, eller genom att använda organisationernas logotyper. Enligt domstolen räcker det inte att några medlemmar av en organisation gör sig skyldiga till brott, för att hela organisationen ska anses vara kriminell.

Den andra domen avsåg ett  mål där underrätterna tidigare menat att kopplingar till en mc-klubb borde medfört hårdare straff. I detta fall tog Högsta Domstolen ställning emot underrätternas resonemang vilket i förlängningen medför att Högsta Domstolen skapat ett prejudikat som säger att kopplingar till en mc-klubb inte skall medföra högre straff!

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=218552

http://hbl.fi/nyheter/2011-06-14/karalahti-behover-inte-ersatta-amfetaminpengar

Mika Vesanen för Payback Finland

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin