Ny Brå-rapport: ”MC-gängen” ligger inte bakom svartjobb och skattefiffel!

Brå, den enda statliga forskningsinstitutionen, har under hela tiden för bikerstigmatiseringen med olika rapporter tonat ned eller direkt förklarat att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer samt påvisat på olika områden att polisens och Lasse ”Ekot” Wierups olika anklagelser inte har någon som helst grund vare sig i fakta eller forskning.

Idag presenterar Brå en ny stor rapport om svartjobb och skattebrott. Vi börjar granskningen av rapportens slutsatser med att citera direkt ur Dagens Nyheter där Johanna Skinnari för Brå:s räkning uttalar angående mc-klubbarnas delaktighet i skattebrott: ”En annan gammal sanning är att den organiserade brottsligheten med mc-gäng i spetsen är mycket aktiv med svartjobb”…– ”Men det är inte vår bild. Dels ser de som organiserar det här ned på de kriminella, dels vet de att polisen har dem under uppsikt”.

Citerat ur Brå-rapporten

Ur Brå-rapporten 2011:7, Storskaliga skattebrott saxar vi följande stycken som berör mc-klubbarna:

Sidan 61 (63): ”En organisatör svarar på en fråga om huruvida kriminella gäng, som mc-gäng, är verksamma inom organiserat svartarbete: Jag kan säga så här att många av de större skulle inte våga ta in sånt folk. Om något skulle gå snett är de inte rädda för att gå hela vägen. Det är bättre att ha med andra [att göra som] man kan förhandla med”.

Sidan 69 (71): ”Däremot tycks vissa aktörer profitera på kriminella gängs skrämselkapital utan att ha någon egentlig koppling till gängen. Genom att hänvisa till gängen bidrar de till att ge Skatteverket en skev bild av vilka som ligger bakom den kriminella verksamheten. Som nämndes i den interna kontrollfasen talar mycket för att exempelvis kriminella gängs betydelse ibland överskattas (jfr även Brå 2007:27). En organisatör svarar på en fråga om varför gängen ofta dyker upp i intervjuer och ärenden”:

”Jag kan förklara för dig varför det blir så. Om jag till exempel har haft en [gångare], så har han frågat mig, vad ska jag säga nu om jag åker fast? Ja, då säger du att du har blivit tillfrågad om det här av en person med utländsk härkomst eller MC-gäng. Ochdu är livrädd. Mer än så kan du inte säga. Sedan ber du alla dra åt helvete och så ber du din advokat att ringa  mig och så får vi se hur vi ska lösa problemet. Så det har gått som kutym i det hela att man alltid skyller på MC-gäng eller utlänningar (skratt)”.

Brå backar med fakta och forskningsmässiga underlag återigen upp bikerkulturens argument och ståndpunkter!

På område efter område som Brå utreder blir konstaterandet i linje med vad bikerkulturen hela tiden hävdar: Mc-klubbarna är inga kriminella organisationer och på de områden som polisen pekar ut såsom mc-klubbarnas kriminella födkrokar är mc-miljöns deltagande mycket ringa och/eller helt obefintlig.

Det är nu dags för media att ta ett steg framåt i debatten och gå på djupet efter grunden i bikerförföljelserna. Förföljelser som inte har någon annan bakgrund än att tillförsäkra polismyndigheterna en större budget och personalstyrka! På ännu ett område har bikerkulturen förklarats vara en aktör som blott utnyttjas av andra för sina syften utan mc-klubbarnas egen medverkan . Det har således varit ren och skär propaganda utan verklighetsbakgrund vad som stått i de senaste årens rapporter från polismyndigheterna såväl som i alstret Svensk Maffia!

Bikerkulturen uppmanar nu media att se genom lögnerna: Gå inte längre på propagandan. Se istället på de stigmatiserande parternas egen motivbas. Där finns ett prisvinnande reportage begravt för det media eller den journalist som har journalistisk integritet och idealitet i behåll och inte är rädd att smutsa ner händerna!

http://www.dn.se/ekonomi/affarsman-drivande-i-skattebrott

Brå-rapporten:
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=2011_07_Storskaliga_skattebrott_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/110817/eb526ce99486ae659439cfa2d36aab25/2011%255f07%255fStorskaliga%255fskattebrott%255fwebb.pdf

Vad säger forskningen om bikerklubbarna:
http://www.payback.name/?p=1540

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin