• Faktaserie kring bikerkulturen – 1. Svartjobb!

    Under 2012 kommer Payback systematiskt att bemöta polisens många obevisade och substanslösa påståenden kring bikerkulturen. Bemötandena kommer att ske i numrerad och ämnesordnad form för att slutligen mynna ut i en samlad skrivelse där lögnerna blir uppenbara på grundval av de många exemplen.
  • Ny Brå-rapport: “MC-gängen” ligger inte bakom svartjobb och skattefiffel!

    Brå, den enda statliga forskningsinstitutionen, har under hela tiden för bikerstigmatiseringen med olika rapporter tonat ned eller direkt förklarat att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer samt påvisat på olika områden att polisens och Lasse “Ekot” Wierups olika anklagelser inte har någon som helst grund vare sig i fakta eller forskning. Idag presenterar Brå en […]