Bikerkulturen genomförde en Nationell Aktion mot västförbudet!

Lördagen den 5 februari blev ett historiskt datum. Det var den dagen bikerkulturen i Sverige genomförde den första Nationella Aktionen någonsin! Runt om i landet genomförde Sveriges bikerklubbar en samordnad manifestation i Payback Sveriges regi. Aktionens syfte var att väcka uppmärksamhet kring den situation bikermiljön tvingas genomleva och utgjorde samtidigt ett första steg i att förbereda en spektakulär polisanmälan.

Lördagens aktion hade fokus på så kallade mc-västar. För trots fyra olika domar i Förvaltningsrätt och Kammarrätt som enhälligt fastslagit att ett förbud mot mc-västar utgör en otillåten begränsning av yttrandefriheten, som saknar all form av stöd av eller bemyndigande i lag, fortsätter myndigheterna att arbeta för ett alltmer utökat förbud. Genom bland annat samverkansavtal mellan polismyndigheter och kommuner har alltfler kommunala förbud genomdrivits stridande emot Svensk lag såväl som svenskt rättsväsendes domslut.

Bakgrund

Bikermiljön har länge tvingats foga sig under förföljelsen. Så, icke längre. Nu tar vi upp kampen för våra lagstadgade fri- och rättigheter. Vi kommer att föra en alltmer upptrappad kamp med ordet som vapen och med lagen på vår sida. Den första nationella aktionen från bikermiljön skall ses som just vad den är. En första samordnad åtgärd, men långt ifrån den sista. Ty när landets myndigheter utan forskningsmässig grund beslutar om en nationell mobilisering mot grov, organiserad brottslighet där bikerklubbarna, utan ett enda bevis för att någon enda klubb skulle vara en kriminell organisation, pekas ut som det främsta målet kan vi inte längre stillatigande bara bocka och ta emot. Vi kommer inte längre att huka oss för storebror utan kampen har nu startat på allvar för att nedkämpa de krafter som via en i media initierad stigmatiseringskampanj alltför länge fått nedsvärta bikerklubbarnas rykte!

Nu sluts leden, övertygelsen och hängivelsen till kulturen och bikerlivet stärks. Och, som jag i ett annat sammanhang tidigare skrivit: ”För bikers är kämpar. Ett folk som inte viker ner sig och bara står och tar emot slagen. Vi kommer att organisera oss bättre och bekämpa varje enskild lag, insats och felaktigt påstående, som på diskriminerande och felaktiga grunder riktar sig emot enskilda individer såväl som klubbar inom kulturen. Det är ett löfte och riktiga bikers håller ord!…Vi bryr oss inte. Vi viker oss inte. För vi är här för att stanna oavsett vilken väg ni väljer. Vi är här för att säkra vår kulturs överlevnad och välgång! Med organiserad kamp”. Och, så är det: Vi kommer nu att föra en organiserad kamp med skriftliga och juridiska förtecken. Och, var lugn. Denna insats är bara början!

Vad händer nu?

De närmaste veckorna kommer den Nationella aktionen att utvärderas och när resultatet föreligger kommer en nytänkande och spektakulär anmälan att lämnas in i ett noga utvalt antal. Mer och spektakulär information rörande den juridiskt nyytänkande, anmälningens art kommer vid det tillfället att publiceras.

Nedan publiceras den text från dokumentet: ”Fribrev för mc-västar på krogen!” som bikerklubbarna uppvisade i entrén till olika lokala näringsställen under lördagen. Ett dokument som på enkelt sätt utvisar på vilka lagliga grunder bikerklubbarna hävdar sin rätt att bevista landets näringsställen iförda sina västar. 

http://payback.name/pdf/fribrev.pdf

Fribrev för mc-västar på krogen!

Landets bikerklubbar hade ovanstående länkade dokument med sig till varje enskilt näringsställe att visa upp. Här framgår med all tydlighet på vilka rättsliga grunder en kommande talan kommer att vila. Anmälans spektakulära art kan dock inte utläsas ur de domar och rättsliga prejudikat som ”Fribrevet” redovisar och/eller hänvisar till. Där får ni som tidigare sagts stilla er nyfikenhet ett tag:

Polisen skrämde och ljög för landets ordningsvakter!

Under fredagen skickades följande sms ut ifrån Sveriges polisväsende till Sveriges ordningsvakter: Hej alla vakter. Vill bara uppmärksamma er på att under helgen så drar en aktion mot ordningsvakter igång, initierad av en websight som heter payback (gå gärna in och läs). Syftet är att få ordningsvakter fällda för inskränkningar i yttreandefriheten. Initiativet kommer från medlemmar i mc miljön i sverige. Bästa sättet att skydda sig är att ha en entrévärd som representerar krögaren. Sprid detta till era kollegor och kolla hemsidan payback. Mvh niclas persgården polisen.

För att kunna skicka detta mejl måste polisen ha haft kännedom om den kommande nationella västaktionen, dess fulla syfte och innehåll. Likväl väljer de att försöka skrämma och ljuga landets ordningsvakter rakt upp i ansiktet beträffande aktionens syfte. Utan att i förväg avslöja för mycket om den kommande anmälan citerar jag ett väldigt kort stycke ur instruktionerna för aktionen: ”kommer aktionen att ha som måltavla regering, riksdag, polismyndigheter och olika kommuner”. En mening som bara svåra fall av dyslektiker, förståndshandikappade eller personer som vill missuppfatta innehållet kan misstyda!

Rent logiskt är ju också polisens påstående enkelt att genomskåda. För vad skulle bikerkulturen ha för intresse att vilja fälla enskilda ordningsmakter för ett brott de inte har något som helst ansvar för? Det är Sveriges regering, polismyndigheterna och enskilda kommuner som bär det direkta ansvaret för det i många kommuner rådande västförbudet. Vilken part är det då adekvat att riktar en nationell aktion emot?

Självklart, alla de ovanstående offentliga aktörerna och inga andra! Och, detta var polisen också högt medvetna om då de kände till att aktionen skulle äga rum men väljer ändå att inför landets ordningsvakter beljuga bikerkulturen. Det är smutsigt, lögnaktigt för att inte säga direkt svinaktigt! Nåväl, konstaterande polisens sedvanligt urusla beteende gentemot bikerkulturen går vi nu vidare in i en fas med utvärdering och upprättande av en spektakulär anmälan.

Peter Schjerva för Payback Sverige

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin