• Bikerkulturen genomförde en Nationell Aktion mot västförbudet!

    Lördagen den 5 februari blev ett historiskt datum. Det var den dagen bikerkulturen i Sverige genomförde den första Nationella Aktionen någonsin! Runt om i landet genomförde Sveriges bikerklubbar en samordnad manifestation i Payback Sveriges regi. Aktionens syfte var att väcka uppmärksamhet kring den situation bikermiljön tvingas genomleva och utgjorde samtidigt ett första steg i att förbereda en […]
  • Payback Sverige tackar Sveriges bikerklubbar för deltagandet i den Nationella aktionen mot västförbudet!

    Payback Sverige passar härmed på att tacka Sveriges bikerklubbar för medverkan i den första Nationella Manifestationen någonsin från bikerkulturen!!  Tack! Ni möjliggjorde den kommande rättsliga processen! Fullständig information kring aktionen kommer att publiceras runt 12.00 under söndagen. Under tiden önskar Payback information från deltagande klubbar. Skicka ett enkelt mejl till: peter@payback.name hur aktionen avlöpte för er del.