• Hemsida
  • >
  • nationell bikermanifestation
  • Bikerkulturen genomförde en Nationell Aktion mot västförbudet!

    Lördagen den 5 februari blev ett historiskt datum. Det var den dagen bikerkulturen i Sverige genomförde den första Nationella Aktionen någonsin! Runt om i landet genomförde Sveriges bikerklubbar en samordnad manifestation i Payback Sveriges regi. Aktionens syfte var att väcka uppmärksamhet kring den situation bikermiljön tvingas genomleva och utgjorde samtidigt ett första steg i att förbereda en […]