• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Vad bikers men inga andra vet: Polisen har inga som helst belägg för att bikerklubbar är kriminella!

Vad bikers men inga andra vet: Polisen har inga som helst belägg för att bikerklubbar är kriminella!

Annons2.PDF

En artikel som med jämna mellanrum är mycket viktig då den alldeles själv visar att Polisen i samarbete med media utan någon som helst grund och föreliggande bevis helt orättfärdigt tecknat en bild av kriminella mc-klubbar som de inte kan bevisa – för att det finns helt enkelt inga bevis i sak!

Ställda mot väggen är detta allt Polisen kan lägga fram!!!! Patetiskt!!

1. Polisen ställdes under 2010 mot väggen i Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 386-10, där Payback inlämnade yttrande i sakfrågan kring mc-klubbars kriminella status, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”.

Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens yttrande i Förvaltningsrätten, diarienummer Av-558-3966/08: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”. 

2. När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 4450-10 med Payback som juridiskt ombud, försökte polismyndigheten med en ny variant, Polismyndighetens yttrande, diarienummer 1700V02-Av-558-03966/2008: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

3. I ett helt annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Källa

4. Tidigare skickade Payback Sverige ett Öppet brev till polisen i vilket vi frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektion blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc  som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Källa: www.payback.name/?p=2313  och  http://www.payback.name/wp-content/uploads/rikskrimsvar.pdf

Rikskriminalens underrättelsesektion, Svenskt polisväsendes specialistenhet på så kallad mc-brottslighet, medger således ännu en gång att de brukar begreppet kriminella mc-gäng – inte på grund av vare sig fakta, forsknings-mässiga rön eller bevis – utan enbart utefter att begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av de brottsbekämpande myndigheterna!?

5. I december 2016 erbjöd Payback Sverige Polisen 50 000 kronor om de kunde lägga fram otvetydiga konkreta bevis på att någon mc-klubb inom Sverigemodellen är en kriminell organisation utefter kriterierna: att klubben har kriminalitet som huvudsyfte, att klubben (och inte enskilda medlemmar) beslutar, planerar och verkställer allvarliga brottsliga gärningar för att därefter som klubb tillgodogöra sig brottsutbytet. 

Polisens svar blev: Begreppet ”kriminella mc-gäng” saknar legaldefinition. Det kan i vissa fall ha betydelse för utgången av ett brottsmål om brottet utövats i organiserad form eller sammanslutning. Sådan prövning görs av domstol efter att åklagare väckt åtal. Prövningarna görs i varje enskilt fall. Klicka här för att läsa brevet 

Payback Sverige efterfrågade inte legaldefintioner över organiserad brottslighet. Tvärtom påpekade vi i utfästelsen att bevisen inte kunde utgöras av en hänvisning till EU:s definition över organiserad brottslighet utan istället skulle bestå av konkreta bevis att en klubb hade kriminalitet som huvudsyfte och att klubben beslutar, planerar och verkställer brottsliga handlingar samt därefter tillgodogör sig brottsutbytet! Polisens svar är således ett goddag- yxskaft-svar som inte överhuvudtaget går i svarsmål och bara ännu en gång bevisar att polisen inte har några som helst bevis för mc-klubbars kriminalitet!

Ändå straffas en hel kultur med alla dess medlemmar!

Polisen har således visat att de faktiskt inte har ett enda bevis för mc-klubbarnas kriminella status att hänföra till då de ställs mot väggen och tvingas presentera sina kort i en rättegångsförhandling. Och det är väl ändå ingen som inte tror att polisen skulle lägga fram varje bevis på bordet i en rättegång om de faktiskt hade något att komma med, eller hur?

Således är och förblir polisens kriminalisering av bikerklubbarna inte byggd på någon annan grund än polisens upplevda behov av mer pengar och mer personal, och en hel kultur med alla dess medlemmar samt alla anhöriga och andra människor i och ikring bikerkulturen, dignar under förföljelser, trakasserier och den tunga bördan av en kriminaliserande stigmatisering! Fair? Not so much…

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin