• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ännu en gravt kriminaliserande statlig rapport där ”mc-gängen” utpekas bland annat för samarbete med mexikanska och columbianska knarkkarteller!

Ännu en gravt kriminaliserande statlig rapport där ”mc-gängen” utpekas bland annat för samarbete med mexikanska och columbianska knarkkarteller!

Bakgrund

I en nyligen publicerad rapport från Brottsförebyggande Rådet med beteckningen 2021:10, benämnd Narkotikamarknader – En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare påstås ”mc-gäng” vara en stor knarkhandelsaktör med samarbete med sydamerikanska knarkkarteller m.fl.

Detta skall läggas ihop med den för 5 veckor sedan publicerade statliga utredningen där ”mc-gängen” jämställs med förortsgängen och påläggs även deras form av kriminalitet som sprängningar och skjutningar och där mc-klubbarna och deras medlemmar kommer att avses med kommande gängstraffskärpningar!

Mer material kommer att publiceras innan vi drar ytterligare slutsatser kring vad som föranleder denna kampanj mot mc-klubbar. För det är en kampanj med solklara avsikter.

Utdrag ur BRÅ-rapporten

Hur har rapporten framställts, sidan 4: Rapporten baseras på en genomgång av underrättelsedokument, förundersökningar om narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott samt på intervjuer med personer med egna erfarenheter av narkotikabrottslighet, experter och tjänstemän på Polismyndigheten, Tullverket och Socialtjänsten samt med hanterare.

Vi inleder med att citera direkt ur aktuell rapport så alla kan inse allvaret i rapporten.

I kapitlet omkring Narkotikasmugglande nätverk, sidan 45: Individerna i de förortbaserade nätverken kan också vara verksamma i eller ha nära band till andra kriminella grupperingar. Kopplingar till mc-gäng förekommer återkommande. De korsvisa relationerna kan både bidra till att förstärka nätverkets våldskapital och personernas individuella varumärken

Sidan 48: I så väl intervjuer som underrättelsematerial och förundersökningar finns information om att centrala aktörer är kopplade till mc-gäng. Utifrån det tillgängliga underlaget är det emellertid svårt att beskriva deras roll i distributionskedjan på ett mer systematiskt sätt än vad som gjorts ovan. 

På sidan 48 kopplas mc-gäng till och buntas i hop med bland annat sydamerikanska och karibiska nätverk, balkan- och västafrikanska nätverk, svenska importörer, svenska förortsbaserad nätverk och svenska internetsäljare.

I kapitlet kring Organisatörer i europeiska hubbar, sidan 49: Att narkotikan smugglas till Sverige via transitländer är inte ett nytt fenomen (jfr Brå 2005:11). Intervjuade myndighets- och gärningspersoner anser dock att det relativt stora antalet svenskar, som bosatt sig i hubbarna och fungerar som organisatörer, är en tämligen ny företeelse. De utflyttade svenskarna är, enligt intervjupersonerna, välkända kriminella med ett kontaktnät som spänner över flera olika svenska kriminella miljöer. Personer med kopplingar till mc-gäng återkommer.

I avsnittet kring Olika typer av smugglingsaktörers relation till aktörer i utlandet, sidan 51 står: Företrädare för internationella nätverk skapar distributionskanaler till Sverige antingen genom a) att resa till Sverige för att etablera samverkan med svenska nätverk och distributörer, eller b) genom att egna landsmän utlokaliseras för att arbeta på den svenska marknaden. Personer med kopplingar till mc-gäng och svenska förortsnätverk omnämns återkommande som samarbetspartners till de internationella nätverken i materialet.

I avsnittet kring Narkotikaförsäljning, sidan 89: När det gäller narkotikaförsäljningen har hälften av personerna som kartlagts i underrättelsematerialet kopplingar till denna typ av nätverk. I var sjätte ärende förekommer kopplingar till mc-gäng och i var åttonde ärende ingår personerna i, eller samarbetar med, släktbaserade nätverk.

I avsnitt kring Försäljningsledet, sidan 96: Jag backar mina säljare, det måste man göra. Allt ingår i paketet. Sen kan det vara så att mina kranar kan lösa vissa problem. Det kan bli något med [mc-gäng] som man för uppåt och som dom förhandlar om lösningar med. Det kan bli att man betalar en bot, eller så. Dom högre upp hjälper till för att dom är måna om att jag tjänar pengar, för då blir det lättare för dom att tjäna pengar.

I avsnitt kring En annan typ av narkotikaförsäljare, sidan 120: I några förundersökningar, intervjuer och underrättelser finns exempel på att internetsäljare kan ha kopplingar till namngivna nätverk och mc-gäng.

Länk till rapporten

Länk till artikeln där mc-klubbar jämförs med förortsgäng

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin