Ny tjänst kartlägger alla dina rörelser i centrumkärnor!

overvakning 
Bakgrund – Polisen har ansökt om kameraövervakning av centrumkärnor

Polisen har i ett flertal städer tillsammans med olika kommuner ansökt om att få sätta upp en rad kameror i centrum av tätorter för att enligt uppgift förebygga och förhindra brottslighet i brottsbenägna områden. Ett flertal gånger har dessa ansökningar ej beviljats då statistik över brott begångna i områdena inte visat på ett verkligt behov.

Kommuner och Polisen har också i de flesta av landets kommuner slutit samverkansavtal.

Ny teknik följer dig varenda steg genom centrum

Efter avslagen på ansökan om total kameraövervakning av tätortscentrum lanseras då plötsligt en ny tjänst där i initialskedet ett tiotal kommuner vill införskaffa en tjänst som möjliggör kartläggning av besökarna i tätortscentrumen via att mobiltelefonernas wifi-signaler fångas upp och gör det möjligt att exakt följa en besökares väg genom centrum.

Den nya tekniken tillhandahålls av företaget Bumbee labs vars vd Staffan Liljestrand framhåller att telefonsignalen avidentifieras och därmed ej kan kopplas till en särskild person.

Du kan också omöjliggöra kartläggningen genom att slå av Wifi-tjänsten under tiden du vistas i centrumkärnan.

Datainspektionen kan besluta om tillsynsärende

Efter att Datainspektionen observerats på den nya tekniken, säger Catharina Fernquist på Datainspektionen följande – Vi är alltid intresserade av ny teknik och hur den används för att registrera och övervaka människor. Så vi håller på och tittar lite närmare på det här nu. 

Enligt Catharina Fernquist kommer man under hösten att besluta om man ska inleda en formell tillsyn – som i så fall inte riktar sig mot företaget och tekniken som sådan utan mot tillämpningen, till exempel i Västerås där de små dosorna redan sitter uppe och följer signalerna från mobilerna.

Paybacks kommentar

Om man lägger ihop polisens tidigare intresse av att övervaka centrumkärnorna med det faktum att kommuner och polis samverkar väldigt intimt och plussar på en ny tjänst som istället för att kameraövervaka kommer att kunna följa en viss mobilägares rörelser så träder en väldigt otäck bild fram. Då känns det mera som att det bara handlar om en ny metod för att åstadkomma samma resultat. En total övervakning av olika, intressanta medborgares rörelser i centrumkärnorna.

När väl en tjänst är etablerad kan den användas i de mest suspekta ärenden. Det är ju enkelt att skapa två avskilda delar eller två versioner av ett program. En version som är avkodad och ej avslöjar vem personen bakom wifi-signalerna är och som därigenom klarar myndigheters granskning.

Därutöver kan en betydligt mer avancerad version som uppfyller de krav polisen har på övervakning tillskapas av intressanta personers rörelser i centrum. Exempelvis med konstant självsökande funktion för olika mobilnummer. Ett program som direkt kan finnas på en polisstation eller sända uppgifter trädlöst till polisens datorer.

Vad tror ni?

Länk till inslag och artikel:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/datainspektionen-reagerar-pa-mobil-kartlaggningen

http://www.svt.se/nyheter/sverige/stader-vill-kartlagga-dig-genom-din-mobil

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin