• Hemsida
  • >
  • strider mot yttrandefriheten
  • Åklagare Eva Kokkonen uppmanar till lagtrots!

    Åklagare vill förbjuda mc-västar i strid med lagen! Åklagare Eva Kokkonen går i olika tidningsartiklar ut med olika uttalanden om att mc-västar borde förbjudas i rättssammanhang på grundval av att de enligt henne framkallar rädsla hos målsägare. Kokkonen har självklart rätt att uttrycka en personlig åsikt i ärendet men när hon som representant för åklagarmyndigheten […]