• Hemsida
  • >
  • Payback Norge
  • >
  • ”Kriminelle MC-klubber”, vestnekt på utesteder, Norway Rock Festival, stigmatisering og gamle myter.

”Kriminelle MC-klubber”, vestnekt på utesteder, Norway Rock Festival, stigmatisering og gamle myter.

ScanBike (www.scanbike.se), et av Nordens største og mest leste MC / Biker / Livsstilsmagasiner med et samlet opplag på ca. 20.000 i Norge, Sverige, Danmark og Finland. ScanBike er et Nordisk samarbeidsprosjekt som utkommer 6 ganger i året, startet opp i 1993 og er således snart inne i sitt 19de utgivelsesår. I fjorårets Norway Rock Festival var ScanBike sterkt inne som samarbeidspartner, og leverte etter festivalen en hele 12-siders artikkel pluss forside publisert i ScanBike #102 (september 2010). Således kan man klart si at ScanBike helt fram til nå har vært meget positivt innstilt til festivalen.

Kriminelle MC-klubber”, vestnekt på utesteder, Norway Rock Festival, stigmatisering og gamle myter.

Det foregår nå en heksejakt etablert av KS (Kommunesektoren, tidligere Kommunenes Sentralforbund), politi, politikere og myndigheter på det norske MC-miljøet, hvor graden av stigmatisering og generalisering er skremmende – her skjæres alle over en kam. Det har vært slått stort opp i Haugesund hvor farlig ”disse MC-klubbene og 1 % – miljøet” er, og politiet der har oppfordret utesteder å nekte personer med MC-vest eller klær som symboliserer MC-miljø adgang til disse.

I Ullensaker / Jevnaker kommune har det vært praktisert forbud mot MC-vest og lignende siden 2007, dette er intet nytt fenomen med andre ord. Ballen har nå rullet helt ned til det Blide Sørland, hvor Kvinesdal Kommune, fylkespolitikere og diverse kulturinstitusjoner nå skal tvinge festivalledelsen å nekte ”kriminelle MC-klubber” adgang til festivalen. Ganske så sikkert etter påtrykk fra politi som forteller gamle myter og eventyr om det farlige MC-miljøet. Jeg sakser her fra Wikipedia om Norway Rock Festival: ”Norway Rock Festival (tidligere Kvinesdal Rock Festival) er en årlig musikkfestival som går av stabelen i Kvinesdal. Festivalen strekker seg over tre dager, og ble første gang arrangert i 2006. I 2010 har festivalen 5 års jubileum, og ble ifm dette utvidet til 4 dager. Kvinesdal Rock Festival AS ble stiftet 11. april 2006 med 39 aksjonærer. Festivalen er basert på et tidligere MC-treff (Sørlandstreffet) som nåværende festivalsjef Kjell Arne Aamodt var med å arrangere. Sørlandstreffet ble avsluttet, og en idé om å kombinere konserter og MC-treff ble sterkere og sterkere. Kvinesdal Rock Festival ble så satt ut i livet i januar 2006. Mye måtte på plass, og en liten, engasjert gjeng satte i gang med å realisere det som skulle bli det største som har skjedd i kommunen. 12. juli 2006 åpnet første band i historien Kvinesdal Rock Festival. Under rockefestivalen i 2007 var det tillatt for barn den første dagen, og dette ble gjentatt på 2008 og 2009 festivalen”, etc. etc.

Her kan man altså lese i klartekst at Norway Rock Festival opprinnelig var tuftet på samarbeid mellom MC – og Rockemiljøene, to subkulturer, om man vil, som stort sett har gått hånd i hånd. Inntil nå. Skrivet / vedtaket som Kvinesdal Formannskap har forfattet ang. ”Kriminelle MC-klubber uønsket”, datert 8. mars 2011 er basert på feilaktig informasjon og gamle myter skapt av politi og myndigheter. Disse mytene brukes i jakten på ”kriminelle MC-miljøer”. Skuffende nok – et nesten samlet norsk mediakorps, som man skulle anta var litt kritiske til samfunnsdebatten, deltar ukritisk i det nå pågående hylekoret. Skrivet fra Kvinesdal Formannskap vil jeg i beste fall betegne som uvitenhet fra politikere og andre som dessverre ikke vet bedre, og enfoldig nok kjøper skremselspropagandaen fra Norges myndigheter. Nedenfor noen fakta + tilhørende spørsmål, primært til Kommunestyret i Kvinesdal, som lett kan generaliseres og passe inn i enhver norsk kommune. Bytt ut Norway Rock Festival med lokale utesteder, lokale festivaler – det være seg trekkspill, messer, dansegalla eller annet, og faktaopplysninger / spørsmål nedenfor er like relevante.1. Enda er ingen MC-klubb i Norge samlet dømt samlet som kriminell organisasjon etter den såkalte ”mafiaparagrafen”, som omfatter organisert kriminalitet. Enkeltpersoner i det store og omfattende MC-miljøet er straffedømte, som i alle andre miljøer i Norge, men graden av idømt straff varierer like mye her som ellers i samfunnet. Politi og myndigheter for øvrig liker imidlertid å skjære alle over en og samme kam, noe som i denne kontekst betyr ”harde kriminelle”. Begrepet ”Kriminell MC-klubb” som media, vankundige politikere og andre myndighetspersoner således feilaktig misbruker håper jeg etter hvert blir rettslig prøvd, slik at dette en gang for alle kan legges dødt. Det er ingen ”kriminelle MC-klubber” i Norge. Ergo kan man heller ikke fortsette å påstå at alle i 1 % -klubber er kriminelle, ei heller ikke kalle alle medlemmer / tilknyttede personer for farlige / kriminelle / potensielt kriminelle, uansett om man liker dem eller ikke. Dette er injurierende påstander. Så får man heller reagere på enkeltsaker slik man ellers reagerer på andre enkeltstående saker i samfunnet.1.

2. Vi forsøker ikke, og skal absolutt ikke forsvare noen for kriminell virksomhet eller oppførsel fra enkeltindivider som bryter med vedtatte lover og regler, like lite i MC-miljøet som ellers i det Norske samfunn. Vi forsøker bare å poengtere noen fakta, belyse at saker har flere sider og at man i det fellesskapet av mennesker Norge faktisk består av, skal behandle alle mennesker som enkeltindivider med like rettigheter, uansett eventuell gruppetilhørighet. Vi snakker for alle MC-klubbers, deres venner og supporteres rett til å bære vester og klær med synlige merker. Prinsippet gjelder for alle – frihet til å bruke hvilke klær man vil.

3. Tilbake til Norway Rock spesielt, men som sagt over – også generelt. I skrivet fra Kvinesdal Formannskap står det ingenting spesifikt om Norway Rock Festival, dermed får disse spørsmål også        som generelt gjeldende for hele Norge et helt annet nedslagsfelt enn bare Kvinesdal Kommune. Våre spørsmål er:

a) HVEM skal nektes adgang til festivalen? De som har på seg MC-klubbrelatert vest? Gjelder forbudet også gensere, t-shirts, luer etc.? Hva med tattooveringer av klubblogo? Skal det eventuelt fremvises vandelsattest når man skal inn og bruker MC-klubbrelaterte klær? Burde det ikke være reell oppførsel som skal være utgangspunkt for hvordan man skal behandles ved inngang til festivalens områder, og ikke diskriminerende tiltak iverksatt av uvitende folkevalgte, ganske så sikkert under sterkt press fra politi og myndigheter? Og om man er velkommen uten vest – gjør dette en person til et annet menneske enn samme person med vest?

b) Om svaret i a) over innebærer vestnekt / forbud mot klubbrelaterte klær, skal ALLE som bærer sådanne nektes adgang til festivalen, eller gjelder dette kun visse klubber (i så tilfelle HVILKE klubber)? Er det alle fra HOG (Harley Davidson Owner Group) til Hells Angels (her kan kanskje politiet forklare dere forskjellen, om de vet såpass)? Individer med Black label Motorcycle Club eller Twisted Sister MC på ryggen, skal de nektes adgang? Disse to sistnevnte er som vi vet rockeband, med bandlogoer lik MC-klubblogoer. Eller er det kun de såkalte 1 % -klubbene som skal nektes adgang? Venner av disse? Bekjente? Synlig supportere? Mulighetene er ubegrenset – her er det bare å krysse av for riktig svar. Vi imøteser svar på omfanget av tiltak som skal settes inn, inkludert en konkret liste over hvilke klubber som eventuelt skal nektes adgang.

c) Det er Norway Rock (og da følgelig andre arrangører) som evt. må ta støyten i form av rettssaker etc. om det som vi her velger å kalle det MC-rasisme blir realitet. Vi minner her også om personer som kommer og har betalt billett, reise og bo-utgifter. Er festivalen villig til å refundere disse utgiftene / yte kompensasjon, om angjeldende personer føler seg diskriminert fordi de nektes å bære klesplagg det ellers er naturlig for dem å bruke? De har kjøpt billetter under lik forutsetning som alle andre = ingen kleskodeks angitt, etc.? Vestnekt og lignende gjøres vanligvis etter press fra politi, men hvor etablissement / arrangør må påta seg ansvaret for utestengingen. Er det i det hele tatt hjemmel for å nekte lovlydige frie mennesker adgang?

Norway Rock Festival har mottatt press og trusler fra kommune, fylke og kulturinnstanser om tilbaketrekking av økonomisk støtte om ikke vestforbud mot ”MC-kriminelle” gjennomføres, et tap i størrelsesorden flere hundre tusen kroner. Utpressing av dette slag fra våre folkevalgte og myndigheter er utidig og uakseptabelt, dette er virkemidler som brukes i stater Norge ikke bør assosieres med. En ting er imidlertid utvilsomt: Festivalens integritet blir 100 % ødelagt vis-à-vis MC-Norge og også Rockenorge om man velger å gjennomføre vestnekt. En massiv boikott fra MC-Norge vil garantert komme, og mange utenfor vil støtte opp, i rettferdighetens navn. Norway Rock Festival ble startet som en MC-vennlig rockefestival og har fungert meget bra som sådan de siste fem år, uten bråk av noe slag, med MC-campen som et eksempel til etterfølgelse.

Generelt sett veksles det mellom å si MC-vester generelt og kun 1 % -klubbene (fra sted til sted, situasjon og anledning). Uansett kan ikke dette skilles, vi har likhetsprinsipper. Hvem kan si at alle medlemmer (og supportere) i de såkalte 1 % -klubbene er kriminelle? Å dømme hele klubber under mafiaparagrafen for å stemple hele organisasjonen og alle dets medlemmer som kriminell?

Vestnekt og forbud mot annet klubbrelatert tøy gitt fra stat, kommune, fylke og politi bryter med ytringsfriheten, og det bryter med menneskerettighetene. Med andre ord, så gjør Norges myndigheter her noe de ikke har lov til, hverken mot grupper av mennesker eller enkeltindivider.

Mvh,
Atle Jørgensen / Redaktør ScanBike Norge
Rubi Synøve Bøhmer Jørgensen / Journalist ScanBikeVESTNEKT NORWAY ROCK

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin