Stavanger kommune bruker trussler mot restauranter, barer og utesteder!

Enda flere overgrep og ulovligheter fra kommunene, denne gangen Stavanger Kommune.

Se på side tre i vedlagte dokument, nok et eksempel på at kommunene vil bruke ulovlig makt for å tvinge gjennom vestnekt på utesteder, hindre etablering av ”kriminelle MC-klubber”. Det går klart fram av vedlagte dokument at her skal man bruke trusler mot restauranter, barer og andre utesteder om ikke å få fornyet sjenkebevilgninger, om man tillater personer med MC-vest å komme inn. Det skal altså legges vekt på om utestedene etterkommer tvang og trusler Payback mener er helt ulovlige virkemidler brukt fra myndighetenes side.

Mvh, for Payback Norge,
Atle Jørgensen

BYSTYRESAK VEDTATT 27.01.2011 ORGANISERT KRIMINALITET, HERUNDER 1 % MC KLUBBEROdd Kristian Reme (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Ap, Frp, V, KrF, SV, Sp: 

Tillegg til pkt. 1.

Kommunen vil bl.a. bruke gjeldende regelverk for å hindre etablering av slike klubber og miljøer.

Pkt.2.
……….organisert kriminalitet i 1 % MC-miljøet/supportklubber

Pkt. 3
…………herunder 1 % MC-miljøet/supportklubber…

Pkt. 4.
………..1 % MC-miljøet.

Nytt punkt 5.

Stavanger kommune tar kontakt med øvrige rogalandskommuner med tanke på å vurdere felles retningslinjer vedr. kampen mot organisert kriminalitet.”

Odd-Kristian Reme (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:

”Vi oppfordrer skjenkesteder til sammen å innføre adgangsbegrensninger for personer iført uniformering til 1 % MC-miljøet/supportklubber. Egen bestemmelse vedrørende slik adgangsbegrensning vurderes i skjenkeretningslinjene for neste periode.”

Stavanger-kommune-FSK protokoll 27.01.2011[1]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin