Överklagan/Begäran om prövningstillstånd i fallet med PL-27 protokollet och “faran för rikets säkerhet”!

Då vissa media grovt förvanskat både anledningen till varför Payback och den enskilde bikern valt att driva ärendet vidare och samtidigt direkt ljuger om avsikten med Paybacks uppmaning till klubbarna att inkomma med PL-27 protokoll så väljer vi att publicera överklagan såsom korrekt information. Överklagande av Kammarrätten i Göteborgs dom 2014-11-06, angående rätt att få …