• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rapport från Payback Sveriges styrelsemöte och ett stort tack till Arrows MC för ett suveränt arrangemang!

Rapport från Payback Sveriges styrelsemöte och ett stort tack till Arrows MC för ett suveränt arrangemang!

Om förstärkt styrelse, tidschema, webbaserad utbildning och ny stadga m.m.

Payback Sveriges styrelse och regionsombudsklubbar var under lördagen samlade för att hålla styrelsemöte hos Arrows MC. En rad viktiga punkter genomgicks och beslutades kring och bland annat antogs förslag till val av styrelseledamöter samt tidsschema kring Payback Biker- Familydays den 19-21 maj.

Styrelsen kommer också att förstärkas väsentligt för kommande år med flera kompetenta personer och även få en ny funktion för att förstärka Paybacks effektivitet.

Vidare utarbetades en ny stadga som kommer att presenteras och föras upp till omröstning på kommande årsmöte.

Den webbaserade utbildningen med Bikerlagboken som grund fortskrider och utformaren beräknas vara klar med arbetet enligt överenskommelse till den 1 september. Därefter vidtar arbetet med inläggning av material m.m. Sidan ska vara färdig och uppladdad under senhösten.

Tidschemat kring Paybacks Biker- & Familydays kommer att presenteras under veckan i separat artikel.

Stort tack till Arrows MC för ett suveränt arrangemang

Payback Sverige vill även passa på att rikta ett särskilt och stort tack till Arrows MC för ett suveränt arrangemang och en formidabel gästfrihet med logi och förplägnad av världsklass samt en mycket trevlig efterföljande fest! Där många nya kontakter knöts och andra kontakter återknöts på kvällen under sedvanligt gemytliga bikerfestformer!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin