• Vem gör vad inom bikerkulturen?

    Payback Sverige Payback arbetar med allt som har med negativ särbehandling på grund av klubbtillhörighet eller bikerkulturstillhörighet. Payback arbetar inte med någonting kring hoj-, försäkrings eller trafiksäkerhet! Payback har ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller, olaga husrannsakningar och andra fomer av olaga handlingar eller övergrepp gentemot enskilda bikers eller […]