• Vem är ”Svensk Maffia-reportern” Valdo Kask? Del 1

    Såsom tidigare utlovats publiceras nu en rad dokument rörande ”Svensk Maffia-reportern” Valdo Kask. Detta är en rena fakta. En delredovisning. Mer fakta kommer att redovisas efterhand som de kan dokumenteras. Dokumenten är framplockade under mycket, svåra arbetsförhållanden då den estniska polisen svårt förföljer och trakasserar den/de personer som frivilligt anmält sig att på plats vara […]