• Västförbud nu även på Värnamodagarna! Polisstaten är här!

    Rättsrötan griper allt vidare omkring sig i Sverige När ett land drabbas av rättsröta och det sker en glidning i rättssäkerheten och demokratin går det i regel snabbt utför. Det blir ett allt mer sluttande plan. Detta fenomen är ingen nyhet för bikers men övriga befolkningen väntar ännu på ett kallt uppvaknande till ett nytt […]