• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Varje polis vet att bikers inte är mer kriminella än andra! En analys över polisens intervjusvar till Payback!

Varje polis vet att bikers inte är mer kriminella än andra! En analys över polisens intervjusvar till Payback!

payback_Support12_v3

Payback Sverige intervjuade för en kort tid sedan en medlem, Lennart Körnsveden, i polisens mc-klubb Blue Knights MC. Ur konversationen framkom en del uttalanden från polisär sida som är väldigt intressanta och därför förtjänar speciell uppmärksamhet. Vi länkar självklart till hela intervjun så att var och en som läser även kan ta del av det sammanhang som uttalandena gjordes ikring. Vi väljer som arbetsmetod att publicera var och en kommentar för att därefter direkt kommentera kring uttalandet.

1. jag kan bara konstatera att begreppet att ”ställa sig utanför samhället eller lagen” inte praktiskt finns. Det är ju inte så enkelt att det finns något avtal att underteckna där man ställer sig utanför varken samhällets krav eller hjälp. En grundregel är ju att alla människor har ett lika värde och har rätt till samhällets skydd och hjälp, även om personen begått ett brott. I mitt jobb har jag att förhålla mig till det brott en person har begått och jag varken dömer eller fördömer personen även om jag tar avstånd från det brott eller handling han eller hon har gjort.

Körnsveden betonar här tre viktiga saker.
1. Att ingen människa praktiskt sett kan ställa sig utanför samhället varför hela påståendet att bikerklubbar står utanför samhället faller på sin egen orimlighet.
2. Att alla människor har lika värde.
3. Att varje tjänstgörande polis har att förhålla sig till det brott en person begår utan att döma eller fördöma personen bakom brottet.

—————————————————————————————————————————————————

2. bikers i allmänhet inte är kriminella i större omfattning än andra är något varje polis mycket väl känner till även om det finns de som påstår motsatsen. 

Ett om möjligt ännu viktigare fakta kommer också här fram ur intervjun: Att varje polis vet att bikers inte är kriminella i större omfattning än andra!!

————————————————————————————————————————————————–

3. I Sverige sätter vi inte ”stämplar” på organisationer, föreningar och klubbar och är inget vi säkert kommer att göra under överskådlig tid. Det vore också högst rättsosäkert utifrån de demokratiska värden vårt land står för...Vi har den rättsordningen i Sverige att var och en skall stå till svars för det uppsåt man haft vid utförandet av brottet och även om man i ett gäng begår brott skall varje individs uppsåt prövas och värderas. Det är det som vi har att förhålla oss till.

Körnsveden markerar klart och tydligt att det är polisens sak att förhålla sig till det faktum att varje individ som begår brott ska stå till svars för det uppsåt han hade när han begick brottet. Oavset om brottet begåtts i grupp skall varje individs uppsåt prövas och värderas. Körnsveden säger även att det vore högst rättsosäkert utifrån de demokratiska värden Sverige står för att stämpla organisationer som kriminella!

————————————————————————————————————————————————-

4. kan mycket väl förstå den frustration det innebär att ständigt bli stoppad och kontrollerad vid de evenemang man besöker, för att så sker i dag är jag lika väl medveten om som du. Anledningen till detta är att man från myndigheternas ledning i dessa fall beslutat att det skall vara så. Det kan också för mig tyckas märkligt att man vid arrangemang tar in hundratals poliser, tom på övertid för att kontrollera ett fåtal. Kontroller som oftast ger ett mycket magert resultat, sett till insatsen. Det är inte omöjligt, till och med troligt att samma resurs på E4an en vanlig helgkväll skulle resulterat i ett betydligt större utfall av upptäckta brott, efterlysta personer och gjorda beslag. Tro inte annat än att de poliser som genomför dessa beordrade kontroller ofta frågar sig samma sak, är detta nödvändigt.

Körnsveden säger rakt på sak i huvudsak tre viktiga ting:
1. Att han vet att bikers ständigt stoppas och kontrolleras vid de evenemang de besöker.

2. Att det är ett märkligt fenomen att plocka in hundratals poliser för att kontrollera ett fåtal och att kontrollerna ger ett mycket magert resultat sett till insatsen. Det är också troligt att samma polisresurser på E4:an skulle resulterat i ett betydligt större utfall av lagföringar.

3. Att poliserna som utför kontrollerna frågar sig samma sak som vi bikers: Är detta verkligen nödvändigt?

————————————————————————————————————————————————-

5. att rättsvårdande myndigheter och poliser i allmänhet inte bara skall hålla sig inom regelverket utan också uppträda korrekt och med omdöme. 

Körnsveden betonar att varje myndighet och enskild polis ska hålla sig inom regelverket samt uppträda korrekt och med omdöme!

————————————————————————————————————————————————

Körnsveden medger således att bikers ständigt stoppas och kontrolleras vid mc-evenemang, att polisen gör oproportionella kontroller som ger mycket magert resultat samt att kontroller på vägarna hade gett mycket större resultat. Han säger också att poliserna på plats är frusterade och frågar sig om dessa kontroller verkligen är nödvändiga. Han betonar slutligen att alla poliser vet att bikers inte är kriminella i större omfattning än andra.

Det är mycket viktigt att en polis för första gången uttalar dessa saker klart och tydligt vilket vi tar med oss i det framtida arbetet för bikerkulturen. En mycket viktig intervju som gav väldigt tunga svar. Å en ovanligt rakryggad polis som utan krumbukter klart och tydligt står för vad han själv och poliser i allmänhet vet, tänker och tycker! Mycket bra!!

Länk till intervjun:
http://www.payback.name/?p=9572

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin