”Varför skulle ni inte gå med i Payback? Kan ni ge oss tre fullgoda skäl”?

nyannons2jpeg

Varför skulle ni inte gå med i Payback Sverige? Motivera med 3 goda skäl!

Vid Paybacks senaste styrelsemöte, direkt efter årsmötet, berättade en av våra regionsklubbar i styrelserådet att de hade valt en lite annorlunda approach när de pratade med klubbar om medlemskap i Payback. De berättade att de valt att vända på frågeställningen och frågade klubbarna ”Varför de inte skulle gå med i Payback” och bad därefter klubbarna att till nästa gång de möttes ha kommit på tre olika anledningar för att motivera att de valde att inte gå med i Payback.

Här ligger också underförstått att därmed skulle frågan om medlemskap väckas i klubben samt att varje klubb därmed skulle behöva rannsaka sina motiv till att ställa sig utanför och inte ansluta sig Payback Sverige som medlemmar. Klubben kanske därmed också kommer underfund med att de inte hade några konkreta skäl för att stå utanför och därvid också ansluta sig och gå med i Payback Sverige!

Payback Sverige – Bikerorganisationen som gör skillnad!

Payback Sverige har under sina fem levnadsår visat en stor produktivitet samt rönt stora framgångar både medialt och juridiskt, vilket tydligt framgår ur nedan länkade meritförteckning. Payback gör jobbet och Payback gör skillnad!

Vi ber därför alla enskilda bikers såväl som klubbmedlemmar att rannsaka sig själv. Kan du/ni ge tre fullgoda skäl som motiv för att inte ansluta er till Payback? I annat fall betala individuell medlemsavgift (200 kr/år) eller Premiummedlemskap för klubbar (1 000 kr/år) på bankgiro: 803-9851.

Ni ansluter er därmed till kampen för våra fri- och rättigheter och till kampen emot all form av negativ särbehandling gentemot bikers och bikerklubbar! Ni är därmed framöver en del i kampen och inte längre en passiv åskådare som står bredvid och ser på den kamp som pågår hela tiden!

Skriv ut meritförteckningen och rannsaka om det finns fullgoda skäl att stå utanför!

Skriv ut nedanstående meritförteckning och:

– Ta med den till klubben och få upp Payback-medlemskap på dagordningen och se om klubben med fullgoda skäl kan motivera varför de ska stå utanför Payback. Annars, gå med!

– Läs igenom den själv och se om du kan finna tre fullgoda skäl att stå bredvid. Annars, gå med!

Länk till Payback Sveriges meritförteckning:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/meriter.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin