Tidningen NU skriver om JO-anmälan mot polisinsatsen på Chappen!

Tidningen Nu skriver idag om den JO-anmälan som gjorts angående polisens 40-miljoner kronors insats i samband med arrangemanget Till Minne av Swedish Bike Meet den 1-3 juni i år. Insatsen fick som yttersta resultat att arrangemanget läggs ner så att polisen får som de vill, som arrangören uttryckte saken.

Payback Sverige insände JO-anmälan den 19 september såsom juridiskt ombud för ett antal klubbar som drabbats av olaga systematiska kontroller, åsiktsregistrering samt för brott mot polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen. Polisinsatsen kostade Sveriges skattebetalare 40 miljoner kronor och resulterade i närmast ingenting!

Länk till tidningsartikeln:
http://www.nutidningen.nu/index.php/nyheter/finnveden/29759-Mc-gaeng-JO-anmaeler-polisen-

För mer information kring ärendet:
http://www.payback.name/?p=7822

http://www.payback.name/?p=6693

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin