• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Begäran om återremittering till Polisen inlämnad i Punisher MC:s julfestärende!

Begäran om återremittering till Polisen inlämnad i Punisher MC:s julfestärende!

We just want to be free to ride our machines without being hassled by the man
Peter Fonda i filmen Wild Angels

Payback Sverige har efter samrådan med anmälande parter kring JO-utredningen av polisens övervåld mot de civila festdeltagarna på Punisher MC:s julfest inlämnat en hemställan om återremitterande av ärendet till Polismyndigheten i Skåne.

Polisen har underlåtit att lämna begärda uppgifter

Polismyndighetens svar utgör ett hopkok av fantasier som inte underbyggts med några former av bevis för sin sak. Polisen har exempelvis inte redovisat:
– Orsaken till att de uppträdde helt maskerade med övertejpade identitetsmarkörer och vägrade identifiera sig eller uppge motivet för närvaron.
– Polisen har inte presenterat de krävda ljudfilerna, tidsloggor, postionsbestämning, abonnemangs- eller mobilnummer m.m över de påstådda inkomna samtalen.
– Polismyndigheten har inte i sak ens berört de olika övergrepp som är dokumenterade med foton, rättsintyg och sjukintyg.
– Polisen har inte presenterat några som helst uppgifter över vem som fattat beslut om insatsen, tidpunkten för beslutet, vem eller vilka som deltagit i ingripandet med flera uppgifter som ska protokollföras utefter Polislag 27.
– Polisen har inte heller förklarat hur polisstyrkorna på cirka 14 minuter kunnat förflytta sig från Malmö till skogen utanför Helsingborg i Kågeröd.

Polisens uppgifter är väsensskilda från de 26 vittnesmålen och utan sakligt värde!

De uppgifter polisen däremot lämnat skiljer sig helt från de 26 inlämnade klagomålen liksom ifrån de olika saker som går att säkerställa via de inlämnade filmsekvenserna såsom exempelvis att personerna tvingades sitta i vnterkyla utan jackor eller tröjor emellan en timme och tre kvart upp till tre och en halv timme.

Då polisen av ovannämnda anledningar inte inkommit med sådana uppgifter som är nödvändiga för bedömningen ens av den grundläggande legaliteten i polisinsatsen anser vi svaret vara irrelevant, utan sakligt värde samt därför omöjligt att gå i svaromål på varför vi begär att ärendet ska återremitteras till Polismyndigheten i Skåne för förnyad behandling.

Vi kan utefter svaret från Polismyndigheten dra slutsatsen att ärendet kommer att bli väldigt utdraget i tid då polisen överhuvudtaget inte är intresserade av att besvara frågeställningar och än mindre överlämna rent faktiska uppgifter som enligt lag ska protokollföras i ärendet.

Länk till artikel om de polisiära övergreppen i samband med  julfesten hos Punisher MC:
http://www.payback.name/?p=5260

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin