• Utredning för att förenkla utmätning vid trafik- och tullkontroller!

  Regeringen vill förenkla för Kronofogden att per distans utmäta tillgångar vid trafik- och tullkontroller Payback skrev tidigare i veckan om att Regeringen ämnade lägga ett förslag om att bland annat utvidga möjligheterna för Kronofogdemyndigheten att förverka fordon per distans.
 • Viktig info! Regeringen vill utöka möjligheten att beslagta brottsvinster samt förverka fordon!

  Regeringen vill utreda och ta initiativ till att göra det enklare samt utöka möjligheterna att beslagta brottsvinster samt för att förverka fordon vid ”allvarliga” trafikbrott. Regeringen vill utreda och förenkla möjligheten att förverka brottsutbyte 1. Regeringen vill att de regler som redan idag finns gällande utvidgat förverkande även ska kunna användas vid andra brottstyper än i […]
 • Om syltryggar, velournissar, Möllers Öppna Brev samt om påstådda hot!

          Thomas Möller: Var är hotet? Detta är inget hot. Det är ett löfte att vidta juridiska åtgärder! Organiserat försök från polisen att mobilisera media till sitt försvar! En mängd olika företrädare för mc-klubbar har under den senaste tiden hängts ut i media enbart på grund av föreningstillhörighet och icke på grund av konkret brottslighet. […]
 • Thomas Möller svar till Kvällsposten!

  Kvällspostens frågeställning till Thomas Möller Hej Thomas Möller. Lars Klint på Kvällsposten här. Jag har tagit del av ditt öppna brev, som du skrivit utifrån Magnus Anderssons artikel i gårdagens Kvällsposten/Expressen. Jag undrar om du kan konkretisera med vilka metoder du ska se till att de utpekade tjänstemännen som kränker mc-klubbarnas rättigheter personligen kommer att […]
 • ÖPPET BREV från Thomas Möller till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten!

  ÖPPET BREV Gällande uttalande från Pia Bergman skattemyndigheten samt Christer Davidsson på kronofogdemyndigheten i Expressen 2014-02-19. Det är häpnadsväckande att Kronofogdemyndigheten är den myndighet som satt ner foten i frågan om den lagstadgade föreningsfriheten och rätten till privatliv och integritet. Samtidigt är det tacksamt att ledande personer inom samma myndighet nu träder fram och ger […]
 • Info: Regeringen ger samverkande myndigheter i uppdrag att öka samverkan för att återföra brottsutbyte!

  Information följd av Payback Sveriges kommentar Regeringen gav onsdagen den 19 juni Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att, som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet, utveckla och följa upp den myndighetsöverskridande samverkan som sker på brottsutbytesområdet. Arbetet ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter som inom […]
 • 21 kr i beslag efter 3,4 miljoners myndighetsinsats mot mc-fest!

  Big House Crew-fest På lördagen avhölls i Göteborg en BHC-fest (Big House Crew) fest i göteborg i Hells Angels MC:s lokaler. Festen utgör ett medel att samla in pengar till klubbens fängslade medlemmar och anhöriga och har avhållts under längre tid. Festerna brukar vara väldigt välbesökta av många olika klubbar varför det är direkt felaktigt att såsom […]