Kallelse till Payback Sveriges årsmöte 2021!

Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte 2021!

Payback Sverige håller årsmöte 2021, fredagen den 7 maj kl 20.00 under Payback BikerDays på Kärrasands Camping och Nöje.

Alla som inbetalt medlemskap för 2021 hälsas välkomna att delta.

Medtag medlemskort för 2021 eller klubbväst.

Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2020. Motioner skickas via mejl till: peter@payback.name

Länk till Paybacks BikerDayssida: https://payback.name/paybackbikerdays/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin