Faktaserie kring bikerkulturen – 1. Svartjobb!

Under 2012 kommer Payback systematiskt att bemöta polisens många obevisade och substanslösa påståenden kring bikerkulturen. Bemötandena kommer att ske i numrerad och ämnesordnad form för att slutligen mynna ut i en samlad skrivelse där lögnerna blir uppenbara på grundval av de många exemplen.

 Det första bemötandet avser Skånepolisens spaningsledare Börje Sjöholms påstående: det är inte okej att anlita svartarbetare som hyrs ut av Hells Angels. Ett påstående som Sjöholm yttrade i samband med en artikel som publicerades den 30 december 2011.

Fakta i ämnet

Brottsförebyggande Rådet har på vetenskapliga grunder utrett skattebrottsligheten i Sverige och utkom under slutet av 2011 med en omfattande rapport på området. Ur rapporten framgår följande angående mc-klubbarnas delaktighet i svartjobb och ekonomisk brottslighet:

Vi börjar med att citera, Johanna Skinnari, en av rapportförfattarnas uttalande i en artikel i Dagens Nyheter: “En annan gammal sanning är att den organiserade brottsligheten med mc-gäng i spetsen är mycket aktiv med svartjobb”…– ”Men det är inte vår bild. Dels ser de som organiserar det här ned på de kriminella, dels vet de att polisen har dem under uppsikt”.

Vi fortsätter med att granska vad Brå-rapporten 2011:7, Storskaliga skattebrott egentligen utsade beträffande mc-klubbarnas medverkan i skatte- och svartjobbsbrott:

Sidan 61 (63): “En organisatör svarar på en fråga om huruvida kriminella gäng, som mc-gäng, är verksamma inom organiserat svartarbete: Jag kan säga så här att många av de större skulle inte våga ta in sånt folk. Om något skulle gå snett är de inte rädda för att gå hela vägen. Det är bättre att ha med andra [att göra som] man kan förhandla med”.

Sidan 69 (71): “Däremot tycks vissa aktörer profitera på kriminella gängs skrämselkapital utan att ha någon egentlig koppling till gängen. Genom att hänvisa till gängen bidrar de till att ge Skatteverket en skev bild av vilka som ligger bakom den kriminella verksamheten. Som nämndes i den interna kontrollfasen talar mycket för att exempelvis kriminella gängs betydelse ibland överskattas (jfr även Brå 2007:27). En organisatör svarar på en fråga om varför gängen ofta dyker upp i intervjuer och ärenden”:

“Jag kan förklara för dig varför det blir så. Om jag till exempel har haft en [gångare], så har han frågat mig, vad ska jag säga nu om jag åker fast? Ja, då säger du att du har blivit tillfrågad om det här av en person med utländsk härkomst eller MC-gäng. Ochdu är livrädd. Mer än så kan du inte säga. Sedan ber du alla dra åt helvete och så ber du din advokat att ringa  mig och så får vi se hur vi ska lösa problemet. Så det har gått som kutym i det hela att man alltid skyller på MC-gäng eller utlänningar (skratt)”.

Slutsats

Börje Sjöholms yttrande om mc-klubbens medverkan skall alltså ses och tolkas i belysningen av vad forskningen säger i ämnet. Antingen är Börje Sjöholm helt okunnig om vad Brå redan uttalat i ärendet vilket närmast i så fall får tolkas såsom brottslig inkompetens i hans ställning eller väljer han medvetet att ljuga för att försäkra sig om fortsatta resurser till polismyndighetens fantomjakt på mc-klubbarna i landet. Vi lämnar detta avgörande till medias representanter att tolka tillsvidare.

Länk till Sjöholms yttrande:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1596628/Straffrabatt-och-vassare-vapenlag-kan-vanda-trenden.html

Länk till DN-artikel:
http://www.dn.se/ekonomi/affarsman-drivande-i-skattebrott

Brå:s rapport 2011:7, Storskaliga Skattebrott – En kartläggning av skattebrottslingens kostnader:
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=2011_07_Storskaliga_skattebrott_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/110817/eb526ce99486ae659439cfa2d36aab25/2011%255f07%255fStorskaliga%255fskattebrott%255fwebb.pdf

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin