• Programförklaring kring Payback och Polisen!

    Payback hatar inte Polisen – Payback delar värdegrunden som ska styra polisarbetet! Vi har sagt det förr och vi säger det igen för att förtydliga och understryka det väsentliga i sak: Payback hatar inte polisen vilket våra belackare alltför gärna beskyller oss för. Payback delar helt den värdegrund som ska styra polisarbetet.
  • Medialt Fokus 2016: ”Bikerns Lagbok” som förberedelse för landsomfattande studiecirklar!

    Fokus 2015 Payback har under två längre perioder under 2015 valt att publicera materialet kring vittnesmål och ”kriminella mc-gäng” för att samla materialet så att journalister, allmänhet och beslutsfattare enkelt kan ta del av materialet. Arbetet med att publicera vittnesmålen kommer att fortsätta fram till årets slut. Se vidare: http://www.payback.name/?p=16493 Fokus 2016 Under 2016 kommer Paybacks mediala fokus […]