View Post

Förbud i Tyskland mot alla former av märken och accessoarer relaterade till klubb eller support! Gäller även besökare, resenärer m.fl i Tyskland!

Förbud mot alla former av synliga märken och accessoarer m.m i Tyskland! Under gårdagen skrev Tysklands president under den lag som förbjuder olika klubbar att framvisa sina märken/loggor från och med idag, torsdag. Se ovanstående bild för info om vilka som avses. Förbudet är dock så mycket större än så. Förbudet gäller även dekaler, klubbskyltar, kläder, …

Bygglov eller ej? Staket/plank/stängsel och skyltar!

Det mycket omfattande arbetet med att sammanställa materialet kring den kommande lagboken har inletts och kommer att pågå under hela 2016. Vi kommer här att publicera ett urval av texter under året. Vissa korta, andra längre och därutöver några övergripande juridiska texter. En del texter är nya och andra har uppdaterats och redigerats för att …

Bikerskolan: Bygglov eller ej? Om staket/plank och skyltar inom och utanför detaljplanelagt område!

    PLAN- och BYGGLAG 2010:900, PLAN- och BYGGFÖRORDNING 2011:338 Staket/plank/stängsel: Enligt 6 kap 1 § PBF (2014:225): I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank. Denna paragraf utgör huvudregeln som styr flertalet beömningar ifråga om krav på bygglov eller ej avseende plank, staket och stängsel.