• Vem styr vem? Läs om spelet kring datalagringsdirektivet

    Det är numera många år sedan regering och riksdag förmådde styra eller kontrollera Polisen. Att fallet nummer är precis omvänt – att polisen styr politikerna, framgår tydligt omkring spelet kring datalagringsdirektivet. EU-domstolen upphävde Datalgringsdirektivet då det stred mot mänskliga rättigheter! EU-domstolen upphävde i våras datalagringsdirektivet – som de svenska reglerna bygger på – eftersom det […]
  • Info: Konsekvenserna av att EU-domstolen underkänt Datalagringsdirektivet!

       EU-domstolen olagligförklarar Datalagringsdirektivet! EU-domstolen underkände nyligen det så kallade Datalagringsdirektivet som inneburit en skyldighet för teleoperatörer att lagra abonnetuppgifter kring surfning samt information kring vem som mejlat vem, vem som har ringt vem och från vilken plats telefonsamtal påbörjats samt avslutas. Uppgifterna har skolat lagras i minst 6 månader och upp till 2 år. […]