• Poliskontroller på grund av bärande av supporttröja!

    En person blir under en kort tidsrymd stoppad tre gånger för han bär en support 81-tröja. Saken har anmälts till Riksenheten för polismål som konstaterade att någon misstanke om tjänstefel föreligger inte!? Operative polischefen Mats Lindblad fick i uppdrag att tala med inblandade poliser om hur de handskats med fordonsgenomsökningen och dokumentationen kring kontrollerna. Lindblad […]
  • Polisen, inte regering eller riksdag, utformade polislag 20a! (husrannsakan i fordon)

    På riksdagens sida står följande att läsa: Riksdagen stiftar lagar och beslutar om skatter och om statens utgifter. Den granskar regeringen och myndigheterna och tar ställning till utrikespolitiken. Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag från regeringen.