• Högintressant Poliskritisk forskningsuppsats från Polishögskolan!

    Två sidor kommer till tals i polisuppsats om bikerklubbar En Bacheloruppsats från Polishögskolan i Norge är av intresse för bikerkulturen. Den innehåller en hel del av polisens egna påståenden kring bikerklubbarna men låter samtidigt kritiska röster komma till tals och pekar på felaktigheter och svagheter i polisernas demonisering av bikerklubbarna. Vi citerar här nedan från […]
  • Om allt som polisen inte vet om kontroller samt hur de ska åtgärda felen!

    Bakgrund Payback skrev under veckan om en absurd och olaga poliskontroll som drabbade undertecknad i samband med ett besök på en mc-fest. Polisens uppträdande under kontrollen belyste och gav upphov till såväl frågeställningar som konstateranden över de enskilda polismännens utbildning eller rättare sagt, brist på utbildning vilket vi i detta inlägg tänkte fokusera på.
  • Polishögskolans undervisningsmaterial visar att polisversionen om bikerkriminalitet skrevs före mc-klubbsetableringarna!

    Så kallade experter på mc-klubbar brukar hänvisa till att alla bikerförföljelser startade med det s.k mc-kriget vilket inte alls är korrekt. MC-förföljelserna startade med att den suspekta canadensiske journalisten och författaren Yves Lavingne tillsammans med FBI-anställda och representanter för Canadensiska polisen åkte runt till Sveriges Polismyndigheter på föreläsnings- och materialutdelningsturné under 1989. Materialet som därvid […]