• JO utreder Payback och Wheel Legs MC:s anmälan över masskontroll!

    JO har beslutat att granska och utreda ärendet  kring masskontrollen på Wheel Legs MC i samband med Österlen Rumle Run den 28 maj 2011. Polismyndigheten skall ha inkommit med svar senast den 27 januari 2012.
  • Payback och Wheel Legs MC JO-anmäler Polisen!

    Payback fortsätter göra det jobbigt för landets Polismyndigheter att kränka bikerkulturens lagstadgade fri- och rättigheter! På uppdrag av Wheel Legs MC JO-anmälde Payback Sverige idag Polisen i Simrishamn samt Polismyndigheten i Skåne. JO-Anmälan avser: – Trakasseri, olaga masskontroller, negativ särbehandling – Brott mot Yttrandefriheten och Föreningsfriheten enligt Regeringsformen och Europakonventionen – Brott mot Polislag (1984:387) […]