• Artikel om Payback Sveriges JO-anmälan av polisens västförbudsmöte!

    Payback Sverige skrev i förra veckan om en inskickad JO-anmälan avseende det faktum att polisen kallade till möte på polishuset med krogägare med serveringstillstånd samt ordningsvakter i avsikt att fastställa riktlinjer för ett västförbud. Anmälan avsåg Polischef Anders Buhlin, Polisen i Lysekil samt Västra Götalands polismyndighet. Payback Sverige tar i anmälan bland annat upp det […]
  • Payback Sverige JO-anmäler polisen för att utöva offentlig makt utan positivt lagstöd!

    Polischef Anders Buhlin kallade till möte på polishuset i Lysekil för att förmå ordningsvakter och lokala krogägare med serveringstillstånd att införa ett lokalt västförbud. Då all offentlig makt ska utövas under lagarna enligt Regeringsformen 1:1 och därvid ha ett positivt stöd i lagen skedde Polisens ovan beskrivna initierande av ett västförbud utan stöd i lagen […]