• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige JO-anmäler polisen för att utöva offentlig makt utan positivt lagstöd!

Payback Sverige JO-anmäler polisen för att utöva offentlig makt utan positivt lagstöd!

Polischef Anders Buhlin kallade till möte på polishuset i Lysekil för att förmå ordningsvakter och lokala krogägare med serveringstillstånd att införa ett lokalt västförbud. Då all offentlig makt ska utövas under lagarna enligt Regeringsformen 1:1 och därvid ha ett positivt stöd i lagen skedde Polisens ovan beskrivna initierande av ett västförbud utan stöd i lagen och är därmed ett klart och tydligt exempel på en otillåten såväl inskränkande som begränsande åtgärd från Polismyndighetens samt Polischef Burlins sida.

Payback Sverige har därför idag JO-anmält polischef Anders Buhlin, Polisen i Lysekil samt Polismyndigheten i Västra Götaland och begärt en utredning över lagligheten i denna och liknande myndighetsåtgärder som saknar positivt stöd i lagen.

Länk till artikel om västförbudsträffen på polishuset:
http://www.lysekilsposten.se/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3886&cntnt01returnid=52

Stöd Payback Sverige – Payback stödjer dig! Gå med som medlem för 200 kr/år. Betalas in på bankgiro: 803-9851

Och för övrigt hoppas vi att hela nordens bikerkultur ställer upp och försvarar våra rättigheter genom att delta i Payback Resistance Run 2012!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin