• På bikers begäran: Juridiska pdf-filer!

    Flera klubbar har berättat att de skrivit ut de olika juridiska artiklarna från Paybacks sida och satt upp i klubbhuset. Flera andra klubbar och personer har istället skickat förfrågningar om jag inte kan fixa några schyssta, utskrivningsbara pdf-filer över artiklarna och lägga upp på Payback. Consider it done! Här nedan följer pdf-filerna och de är också […]
  • Om husrannsakan, privat och offentlig tillställning samt Nödvärnsrätten!

    Såsom ett bikerpolitiskt organ är en av Payback Sveriges uppgifter att reda ut olika rättsliga begrepp aktuella för bikerkulturen och publicera informationen för alla att ta del av. Här nedan publiceras ett expertutlåtande rörande ett alltför vanligt förekommande fenomen för bikerkulturen, nämligen husrannsakningar.  Uppgifterna har tagits fram efter en direkt förfrågan från en mc-klubb. Om polisen […]