• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Danska Högsta Domstolen förbjuder och upplöser Loyal To Familia! Nu står troligen mc-klubbarna på tur!

Danska Högsta Domstolen förbjuder och upplöser Loyal To Familia! Nu står troligen mc-klubbarna på tur!

Mycket farligt förbud mot förening som får livsfarliga konsekvenser för mc-klubbarna!

Högsta Domstolen (HD) i Danmark har fattat beslut att förbjuda och upplösa den icke mc-relaterade föreningen Loyal To Familia (LTF) i Danmark.

Högsta Domstolen fastslår att LTF bryter mot Konstitutionen eftersom föreningen använder våld och kriminella medel för att uppnå sina mål.

Konsekvensen av beslutet är att det inte längre är tillåtet att bära kläder eller andra föremål med föreningens symboler på allmän plats. Överträdelse av förbudet bestraffas med upp till två års fängelse.

Förbudet bygger på ett administrativt polisbeslut att förbjuda föreningen med stöd av grundlagens 78:e paragraf som därefter överklagats i flera instanser men nu fått sitt slutliga avgörande i Danmarks Högsta Domstol.

Polis och åklagare har tidigare uttalat en prövosak inför kommande förbud mot andra föreningar…

Då det i Danmark redan finns rockerlagen så är det inte en kvalificerad gissning att mc-klubbarna står på tur!

Länk till artikel

Länk till tidigare artikel om förbudet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin