• Hemsida
  • >
  • kamrater bland motorcyklar
  • Fakta och Forskning kring begreppet Sergeant-at-arms!

    Bakgrund Nyligen har polisen samt vissa oseriösa tidningar i några artiklar uttryckt att titeln Sergeant-at-Arms inom bikervärlden innebär att personen är säkerhets- och vapenansvarig inom klubbarna. Då detta är en direkt felaktig beskrivning av begreppet vill vi här närmare förklara innebörden av Sergeant-at-Armsbeteckningen. Alla klubbar kanske inte har ålagt personen lika många ansvarsuppgifter eller fördelat […]
  • Professor Ove Sernhede: Om medias och journalisten Yves Lavignes smutsiga roll i skapandet av ett bikermonster!

    Presentation av professor Ove Sernhede Ove Sernhede är docent och var tidigare professor på Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Numer är han professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet. Sernhede är för bikers speciellt intressant då han publicerat flera på vetenskaplig och på forskningsmässig grund byggda arbeten kring bikerkulturen vilka Payback kommer […]