• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Professor Ove Sernhede: Om medias och journalisten Yves Lavignes smutsiga roll i skapandet av ett bikermonster!

Professor Ove Sernhede: Om medias och journalisten Yves Lavignes smutsiga roll i skapandet av ett bikermonster!

oljakrom

Presentation av professor Ove Sernhede

Ove Sernhede är docent och var tidigare professor på Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Numer är han professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet.

Sernhede är för bikers speciellt intressant då han publicerat flera på vetenskaplig och på forskningsmässig grund byggda arbeten kring bikerkulturen vilka Payback kommer att genomgå som en av flera personers arbeten. Han var också medförfattare och redaktör för antologiboken: Olja, krom och manlig gemenskap som bestod av olika inlägg från författare och forskare kring bikerkulturen.

Kamrater bland Motorcyklar

Vi börjar med att titta på ett forskningarbete med ovanstående titel som gör uttalanden kring många, viktiga företeelser runt och i bikerkulturen.

Om medias roll i bikerstigmatiseringen

Sernhede skriver på sidan 1: När inte rivaliteten mellan dessa outlawklubbar skapar rubriker har kvällstidningarna en outsinlig förmåga att finna förseelser som kan blåsas upp och bli till utgångspunkt för alarmerande löpsedelar. Bikervärlden och ”mc-relaterad brottslighet” säljer lösnummer.

Sernhede bekräftar således vad Payback alltid hävdat: Att media aktivt letar efter att företeelser kring bikers att skriva om för att sälja fler lösnummer. Sernhede bekräftar också företeelser kring bikers blåses upp och används för att skapa alarmerande löpsedlar för allt mc-relaterat säljer lösnummer!

Om födelsen av 1 %-begreppet

Sidan 1: Efter upploppen i Hollister kände sig AMAs ordförande tvingad att gå ut och förklara att 99 procent
av alla mc-åkare var ”hederligt och anständigt folk”. Kvar blev en procent. Män som varken var
hederliga eller anständiga och som genast tog tillfället i akt att använda sig av symboliken. Så
föddes begreppet ”enprocentare” som synonym till outlaw.

Sernhede ger också således ännu ett vetenskapligt bevis på att ! %-begreppet och kriminalitet inte har något med varandra att göra!

Om födelsen av stigmatiseringen kring och kriminaliseringen av bikers

Sidan 2: Tittar vi, också i ett internationellt perspektiv, tillbaka på mediernas bilder av bikern så är det möjligt att urskilja tre utvecklingsfaser. På 1950-talet var bikern en underklassrebell som vände ett oförstående samhälle
ryggen. Under 1960 och 70-talen speglades bikervärlden i medierna som en sexuellt perverterad subkultur med starka inslag av våld och droger. Det är först under 1980-talet, med början i USA och Canada, som bikervärlden i pressen allt mer tonar fram som en del av den internationellt organiserade brottsligheten, som en ny maffialiknande struktur med narkotika, prostitution, slavhandel och död som sina verksamhetsområden.

Journalisten Yves Lavigne – hans språk är kvällstidningsjournalistikens och hans påståenden saknar källor!

Sidan 2: Den som mer än någon annan bidragit till att ge näring åt denna bild är förmodligen den kanandensiske journalisten Yves Lavigne. Han har publicerat flera böcker i ämnet. I Hell’s Angels ”Three Can Keep a Secret If Two Are Dead” (1987) har han för avsikt att inte bara visa hur änglarna utvecklats till en kriminell sammanslutning och hur denna är strukturerad. Han går igenom hela ledarskiktet av brottsligt belastade outlawgrupperingar – förutom Hell’s Angels också Bandidos, Pagans och Outlaws – och diskuterar deras olika kriminella och bestialiska specialiteter. Hela boken är fylld med snaskiga detaljer och alla de i medierna förekommande föreställningarna om outlawbikern som pervers, blodtörstig och psykopat bekräftas – ”The taste of blood makes killing easy for many Angels”. För varje akademiskt skolad läsare framstår Lavignes bok som tendensiös. Han radar upp påståenden sida upp och sida ner, men man undrar varifrån han hämtar sin information eftersom det i princip saknas källhänvisningar. Hans anspråk är sociologens eller etnologens, hans metod, begreppsvärld och språk är kvällstidningsjournalistikens. Man kan undra vilka kriterier på trovärdighet och vederhäftighet de har som världen runt bjuder in Lavinge som expert på motorcykelkulturen.

Sernhede konstaterar att journalisten Yves Lavigne är den egentliga grundaren av bikerförföljelserna då han först skrev en kvällstidningsinspirerad bok fylld av påståenden utan källhänvisningar. Därefter åkte han världen runt tillsammans med FBI och föreläste för världens olika polismyndigheter, däribland Sverige, där han la fram sina påståenden som liksom hans svenska motsvarighet inte var något annat än påståenden!

Kamrater bland motorcyklar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin