• Köp utrustning för att upptäcka buggar, kameror, gps-spårning och andra övervakningsmöjligheter!

     Värna ditt privatliv! Efter förträffligt tips från en biker återkommer Payback Sverige med ny artikel kring hur du värnar om din privata integritet och ditt privatliv. Alla uppgifter och länkar kommer helt och hållet från bikern. Denna gången handlar det om apparater som hjälper dig att finna kameror, buggar och liknande i din bil, […]
  • Datainspektionen (DI) – verksamhet och anmälan

    Efter Payback Sveriges anmälan till JO och Datainspektionen rörande polisens filmning med kroppsburna kameror har vi fått en rad förfrågningar rörande Datainspektionens verksamhet som vi därför vill informera kring. Datainspektionen (DI) – anmälan Verksamhet Datainspektionen är en central tillsynsmyndighet i ärenden kring personuppgiftsbehandling samt för kameraövervakning på plats dit allmänheten har tillträde såväl som på platser där allmänheten […]
  • Ny tjänst kartlägger alla dina rörelser i centrumkärnor!

      Bakgrund – Polisen har ansökt om kameraövervakning av centrumkärnor Polisen har i ett flertal städer tillsammans med olika kommuner ansökt om att få sätta upp en rad kameror i centrum av tätorter för att enligt uppgift förebygga och förhindra brottslighet i brottsbenägna områden. Ett flertal gånger har dessa ansökningar ej beviljats då statistik över […]