• Övergripande uttalanden samt slutsats ifrån Kriminaliseringsutredningen!

    Vi fortsätter att genomgå fakta kring försöken att kriminalisera eller definiera föreningar såsom varande kriminella för att efter citaten infoga våra kommentarer och dra slutsatser kring citaten: Statens Offentliga Utredningar, SOU 2000:88, Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. straffansvarets räckvidd Sid 172: Ett ytterligare krav som måste ställas i sammanhanget är att […]
  • Viktig info om definitionerna ”kriminell organisation” och ”kriminellt mc-gäng”!!

    I olika rättsfall och vid andra negativt särbehandlande insatser som riktas mot Sverige bikerklubbar anförs allt oftare att olika klubbar utgör ”kriminella organisationer” eller är ”kriminella mc-gäng”. Det är därför av vikt för klubbarna att känna till vad för utredningar och uttalanden som finns kring begreppen som direkt kan användas såsom moteld. Vi ämnar därför […]