• Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp

    Sammanfattning Diskrimineringslagen och lagstiftningen kring Hets mot Folkgrupp avser bara de i lagen specificerade grupperna, där bikers inte faller under någon av de specificerade grupperna. Rättsläge Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande […]
  • Bikerskolan: Allt du behöver veta om Diskrimineringslagen och begreppet Hets mot folkgrupp!

    Kan lagstiftningen kring Diskriminering och Hets mot folkgrupp användas och tillämpas på bikers? Payback Sverige får ofta frågor från våra medlemmar om olika företeelser som drabbar bikerkulturen utgör Hets mot folkgrupp eller Olaga diskriminering.