• Lull-Lull-svar från Justitiedepartementet till Payback – Regeringen bryr sig varken om fakta eller forskning!

    Payback fick svar från Justitiedepartementet redan efter sex månader! Den 30 november 2014 skickade Payback Sverige ett Öppet Brev till Justitieministern innehållande fem stycken frågeställningar. Redan efter lite mer än sex månader och tre påminnelser erhöll Payback en sorts svar…
  • Payback Sverige skickar Öppet Brev till Justitieministern!

    1. Icke skyddsvärda grupper? Den förre Justitieministern Beatrice Ask uttalade sig i termer av ”icke skyddsvärda personer” när det avsåg bikers och bikerklubbar i Sverige i samband med presenterandet av ett förslag om att förenkla vräkning av oönskade hyresgäster. 
  • Payback Sverige skickar Öppet Brev med frågor till JO!

    Payback Sverige sände under söndagen nedanstående Öppna Brev med frågeställningar till JO: Öppet Brev till Justitieombudsmannen (JO) Vi inleder vårt brev med att citera direkt från JO:s hemsida för att klarlägga tillsynsmyndighetens uppgifter: Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt. Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja […]