• Bikerskolan: Om Olaga Intrång & Olaga Husrannsakan! Del 4/6

    Lagtexten kring Olaga Intrång Olaga intrång, som är nära besläktat med hemfridsbrott, regleras i Brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet, paragraf 6, 2:a stycket: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes […]
  • Bikerskolan: Om Hemfridsbrott & Olaga Husrannsakan! Del 3/6

      Om Hemfridsbrott Hemfridsbrott regleras i Brottsbalken 4:e kapitlet, 6:e paragrafen och har följande lydelse: 6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på […]
  • Bikerskolan: Om Nödvärnsrätt! Del 5/6

      Omkring Nödvärnsrätten En ytterligare företeelse kring Husrannsakningar är den faktiska rätten att utöva nödvärn vid olaga tillslag. Att utöva nödrätt är absolut inget vi rekommenderar då konsekvenserna kan bli vådliga och mycket farliga om det utövas mot skjutglada myndigheter. Men vi informerar likväl kring under vilka omständigheter sådan rätt kan föreligga samt vad som kan […]