Polisen + Expressen = en sällsynt dum teflongås! Del 2/2

Annons1.PDF

Teflongås = helt oemottaglig för fakta och forskning

Journalistik med lagkunskap noll!

Polisen får som vanligt breda ut sig obehindrat i sin egen polisbullentin Expressen. Inga kritiska frågor ställs och inga fakta avkrävs omkring deras uttalanden. Journalisterna äger vare sig ett uns kunskap om Svea Rikes lag eller rättskänsla av en atoms storlek.

Vad skriver då tidningen om utefter polisens uttalanden?

Tidningen skriver och polisen uttalar sig i aktuell artikel om bland annat följande: Mycket av polisens arbete handlar om att störa mc-gängen. Det görs exempelvis genom att stanna dem vid fordonskontroller och polisinsatser vid fester. Om de inte gör ett tillslag direkt mot festen kan de kontrollera fordon som är på väg dit eller därifrån. Punktmarkeringar och nolltolerans

Vidare haglar brottsbeskyllningarna:

Medlemmarna i mc-gängen försörjer sig på kriminaliteten.

Narkotikabrott, utpressning och stölder är bara några av brotten de sysslar med.

sysslar med all sorts brottslighet. Det är alltifrån narkotikabrott, stölder, utpressning och indrivning av pengar.

Medlemmarna jobbar främst med ekonomisk brottslighet genom att driva in pengar

Sysslar bland annat med ekonomisk brottslighet.

Polisen bekänner öppet ett flertal gärningar som direkt bryter mot lagen i det att de är i total avsaknad av lagstöd vilket innebär att de bryter mot lagen. Regeringsformen 1:1 stadgar: Den offentliga makten utövas under lagarna. Det betyder i klartext att för all form av myndighetsutövning fodras ett direkt och klart uttryckt stöd i lagen för åtgärden/insatsen annars är åtgärden olaglig.

Polismyndigheten i Skånes chef för rättssektionen uttryckte samma sak så här: Några särskilda bestämmelser kring att ”störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken!

Polisen har inget lagstöd och kan inte belägga någonting i sak!

Polisen har inte rätt enligt svensk lag att störa mc-klubbar! Polisen har inte rätt att punktmarkera och kontrollera mc-klubbar eller deras gäster i samband med fester och evenemang! Det är enkla saker att förstå men tyvärr har vare sig media eller polis kunnat lära sig dessa simpla fakta under 25 års tid!

För MC-klubbar i Sverige är inga kriminella organisationer! Det finns absolut ingenting som tyder på, och än mindre några domar eller andra fakta som säger, att mc-klubbar som föreningar skulle syssla med någon enda brottslig företeelse som listas ovan.

Payback ställde också konkret frågan direkt till Polisen tidigare vad de kunde hänvisa till för fakta, forskning och beslut men fick inget svar på grund av det enkla faktum att de inte hade några svar! Allt detta grundlösa snack omkring klubbarnas kriminella status och verksamhet har i alla år bara haft ett enda syfte: Att utöva propaganda i syfte att påverka allmänhet, media och politiker i avsikt att få mer pengar och personal att bekämpa en kriminell verksamhet inom klubbarna som aldrig har och aldrig kommer att existera! Tro aldrig någonting annat för det finns inga som helst fakta eller någon forskning som säger annat!

Polisen + Expressen = en sällsynt dum teflongås 

Både Expressen och Polisen är som en dum teflongås där oavsett hur mycket vatten man än tillför och öser den med så fastnar vare sig fakta, kunskap eller information kvar. De är bara inskränkta, tomma, döda, innehållslösa skal som saknar all form av liv, intresse av att ta del av sanningen eller av att tillgodogöra sig ny information. Ja, de har helt enkelt bränt fast i plåten och kommer att förbli i ugnen tills någon stackare förbarmar sig över kadavret.

Det var väl inte så svårt att läsa och förstå, eller? Vad är det då som gör det fullkomligt omöjligt för vissa journalister och väldigt många (dock inte alla) poliser att förstå detta enkla sammanhang och undgå att systematiskt bryta mot lagen! Jo, förutom intellektuell kapacitet och ren vilja att följa lagen så måste det som vi förstår det handla om rättskänslan!

Att förtränga och döda en rättskänsla

Varje person (med undantag av vissa gravt frontallobsskadade) som föds äger en inbyggd rättskänsla. En instinktiv känsla för vad som är rätt eller fel. Du vet om en sak är rätt eller fel redan när du står inför den. Du kan självklart välja att handla mot din rättskänsla men medvetandet om att du då handlar fel lever.

Valen som vuxen präglas av andra och fler betingelser. Här kommer bland annat in faktorer som vilken önskan du som person har att göra karriär, vad du är beredd att offra för att uppnå en viss åtråvärd position eller status och kanske därvid också få tillgång till stora summor pengar.

Somliga väljer då en väg som går över andra. Genom att trampa på andra människor, deras rykte och anseende kan de stiga uppåt på karriärstegen. De väljer således att förtränga rättskänslan och istället sätta de egna privata värdena i centrum. De vet de gör fel men handlar likväl i strid med känslan för vad som är rätt.

Medan åren går kommer hela tiden nya val och för att kunna fortsätta på den inslagna vägen och ständigt kliva närmare och närmare toppen måste du kliva över samma människor gång på gång. Du upprepar och gör ständigt samma val. Du väljer till dig själv, din karriär, anseende och pengar och du väljer bort rättskänslan och omsorgen om andra.

Så har det gått så långt, att precis som i evolutionen, så faller de lemmar och funktioner bort som aldrig används. Du har valt bort rättskänslan så många gånger att den förtvinat och dött och du kan inte längre återskapa din känsla för vad som är rätt och fel.

Så och exakt så, är det med de journalister och de poliser som driver sitt smutsiga värv i en egenskapad hetsjakt på bikers där deras karriär och deras kapitalinflöde är beroende av att de ständigt väljer bort rättskänslan och inte bryr sig skvatt om de som de trampar på och bespottar. De har med andra ord blivit de tomma, döda teflongåsar vi ovan relaterade till.

The truth is the truth and there just ain´t no space in between it – Van Zant

Relaterade artiklar

Aktuell artikel

Polisen som tystnade talar igen! Del 1:
http://www.payback.name/?p=16968

När Payback frågar tystnar Polisen! Om svaret från Polisen på Paybacks Öppna Brev!
http://www.payback.name/?p=16941

Polismyndigheten i Skåne, Stabsavdelningen, Rättssektionen, Svar, 2013-06-12, diarienummer: A099.519/2013

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin