• Paybacks presstalesman Ismo Salmi står återigen förtjänstfullt upp för bikers rättigheter i media!

    Vice ordförande advokat Ismo Salmi och Payback står upp för bikerkulturen! Payback Sveriges presstalesman och vice ordförande, advokat Ismo Salmi försvarar ytterst förtjänstfullt bikerkulturens rättigheter i media rörande den JO-anmälan som inskickats för Paybacks räkning och som gäller polisinsatsen riktad mot BHC-festen förra helgen.
  • 21 kr i beslag efter 3,4 miljoners myndighetsinsats mot mc-fest!

    Big House Crew-fest På lördagen avhölls i Göteborg en BHC-fest (Big House Crew) fest i göteborg i Hells Angels MC:s lokaler. Festen utgör ett medel att samla in pengar till klubbens fängslade medlemmar och anhöriga och har avhållts under längre tid. Festerna brukar vara väldigt välbesökta av många olika klubbar varför det är direkt felaktigt att såsom […]