• Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

  Sammanfattning Försäkringsbolag kan vägra en klubb men inte en enskild medlem att försäkra en fastighet! Rättsläge När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om […]
 • Uppmaning till Sveriges bikerklubbar: Låt klubben eller ännu hellre enskild medlem äga klubbhuset!

  Med anledning av att Justitieminstern uttalat att en kommande utredning är på gång med avsikt att på enklare sätt vräka mc-klubbar uppmanar vi landets mc-klubbar att se över hur mc-klubbsfastigheten är ägd men även hur fastigheten är försäkrad och belånad. Då ägarförhållandena kan vara tidsödande att förändra uppmanar vi klubbarna att redan nu inleda arbetet! Det […]
 • Bikerskolan: Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskilds namn och ej i klubbens!

  Härmed repriserar vi en artikel av ytersta vikt för bikerklubbarna i Sverige Payback Sverige har tittat på vad som gäller avseende försäkring, lån och hyra av fastighet. Vi har därvid läst lagtexter varit i kontakt med de myndigheter och institutioner som har till uppgift att utöva tillsyn i ärendena och kommit fram till nedanstående slutsatser: […]
 • Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskilds namn och ej i klubbens!

    På förekommen anledning repriserar vi härmed en artikel som är ytterst viktig för bikerklubbarna i Sverige. Vi kommer framöver när tiden är mogen att utveckla anledningen till att vi repriserar artikeln och även motiven bakom. Payback Sverige har tittat på vad som gäller avseende försäkring, lån och hyra av fastighet. Vi har därvid läst […]
 • Viktig info: Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskilds namn och ej i klubbens!

  Payback Sverige har tittat på vad som gäller avseende försäkring, lån och hyra av fastighet. Vi har därvid läst lagtexter varit i kontakt med de myndigheter och institutioner som har till uppgift att utöva tillsyn i ärendena och kommit fram till nedanstående slutsatser: