Svensk polis är en solklart kriminell organisation, utefter EU:s definition!

 Annons.PDF

Prövning av polisen utefter EU:s definition av en kriminell organisation!

EU:s definition av en kriminell organisation har avvisats av regeringen utefter advokatsamfundets inrådan. Det har dock inte hindrat polisen för att i olika rättegångar använda sig av denna definition för att försöka förklara mc-klubbar för att vara kriminella organisationer.

Med tanke på den senaste tidens uppmärksammade händelser kring svenskt polisväsende där exempelvis regeringens rättsexpert går ut och förklarar att polisens kontroller av papperslösa strider mot lagen men även de uppmärksammade förundersökningarna mot Rikskriminalens personal i samband med det så kallade kokainmålet anser vi det därför vara högst adekvat att pröva polisen som helhet direkt mot EU:s definition av en kriminell organisation.

Europeiska unionens definition av en kriminell organisation

Minst sex av kriterierna nedan ska uppfyllas för att det ska röra sig om organiserad brottslighet. Punkterna 1, 3, 5 och 11 är obligatoriska.

 1. Samarbete mellan fler än två personer. – Ja
 2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en – Ja
 3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden – Ja
 4. Någon form av disciplin och kontroll – Ja
 5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar – Ja
 6. Verksamhet på lokal nivå – Ja
 7. Användning av våld eller andra metoder för hot – Ja
 8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer – Nej
 9. Deltagande i penningtvätt – Nej
 10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi – Ja
 11. Strävan efter vinning och/eller makt. – Ja

Omkring polisens uppfyllande av kriterierna

När polisen utför kontroller utan lagstöd som strider mot regelverk och lag, nationella såväl som internationella blir det intressant att applicera, pröva EU:s definition av en kriminell organisation på Svenskt Polisväsende.

Vi har fyllt i svaret utefter varje kriterie ovan och till att börja med kan vi konstatera att polisen uppfyller de fyra obligatoriska kriterierna 1,3, 5 och 11.

1. De samarbetar mer än två personer när myndigheten begår kriminella handlingar såsom i exemplen med olaga id-kontroller.

3. Polisen har och kommer att finnas för alltid. Myndigheten har således kontinuitet över tid i verksamheten.

5. Det finns inte bara misstanke i polisväsendets handlande att exempelvis kontrollera id systematiskt. Det utgör solklara brott även enligt regeringens rättsexpert.

11. Strävan efter vinning och makt? Självklart, då de via olaga kontroller samt förvanskande av bevis, mened m.m också tillförsäkrar sig bättre resultat och därvid i förlängningen också ökade ekonomiska resurser. Varje gång polisen använder sig av olagliga metoder såsom förvanska bevis, begår mened eller använder sig av olaga metoder gör de så i egen sak och i eget intresse vilket utgör en strävan efter egen vinning.

Och, dessutom vad är väl de systematiskt använda kontrollerna av såväl papperslösa som gentemot bikers annat än en enda stor maktdemonstration speciellt emedan de sker utan någon form av lagstöd?

Polisen uppfyller således de obligatoriska fyra kriterierna för en kriminell organisation.

Vi går nu vidare i granskning och tittar på om polismyndigheten också kan sägas uppfylla sex strycken kriterier sammantaget vilket är det andra kravet som måste uppfyllas för att kunna konstatera att en organisation är kriminell.

2. Att poliser vid olagliga kontrollinsatser har olika tilldelade uppgifter, är självklart.

4. Äger polisen disciplin och kontroll, javisst.

6. Polisen har lokal verksamhet då de har organisationer i olika kommuner samt närpoliser.

7. Använder polisen våld eller andra metoder för hot? Varenda krogägare kan vittna om polisens hotmetoder för att få dem att införa västförbud. 26 jo-anmälningar i JO-ärendet kring julfesten hos Punisher MC med mycket grov våldsanvändning talar också för sig själv att polisen använder våld och övervåld! Vi kan ju också påminna om att Polisen i Luelå faktiskt bombhotade en nyhetsredaktion, Norrländska Socialdemokraten (NSD) 2010. Vi har också fallet med Osmo Vallo och de olika formerna av våldsövergrepp i samband med EU-toppmötet i Götebor 2001.

10. Rikskriminalens anställda står anklagade för mened och bevisförvanskning vilket otvivelaktligen måste kategoriseras såsom otillåten påverkan på offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter. Inte heller här ska vi ju glömma bort att Polisen i Luleå faktiskt bombhotade Norrländska Socialdemokratens (NSD) nyhetsredaktion 2010.

I fallet med Peter Rätz gjorde polisen sig bland annat skyldig till brottsprovokationer, fabricerade polisrapporter samt olaglig infiltrationsverksamhet.

De enda kriterierna som polisen går fri ifrån är punkt 8 och 9. De använder inte affärsmässiga eller kommersiella strukturer även om det finns vissa tveksamma, liknande verksamheter, och de deltar inte heller i penningtvätt.

Slutsats: Polisen är en kriminell organisation!

Summa summarum uppfyller Svenskt polisväsende de fyra obligatoriska kriterierna för att vara en kriminell organisation samt ytterligare fem andra kriterier vilket innebär att polisen uppfyller nio kriterier av sex nödvändiga. Det är därför ingen tvekan om att svensk Svensk Polis är en kriminell organisation!

EU:s definiton av en kriminell organisation:
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/No/op/Polisen-i-Norrbottens-lan/Projekt-och-samverkan/Grov-organiserad-brottslighet/

Regeringens rättsexperts uttalande

Sex förundersökningar samt granskning inledd angående rikskriminalens och åklagares arbetsmetoder:
http://www.payback.name/?p=9706

Det grövsta och mest väldokumenterade fallet i svensk bikerhistoria:
http://www.payback.name/?p=5260

Polisen bomhotade NSD, Norrländska Socialdemokraten:
http://www.payback.name/?p=6963

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin