Fler yrkesförbud i Australien för bikers!

Annons.PDF

Bikerklubbar har inkommit med uppgifter om fler områden där bikers inte längre får lov att verka i Australien. Förbud som även börjar underbyggas så smått här i Sverige. Vi börjar dock med att titta på inom vilka områden som stängts för bikers i Australien.

Australiska yrkesförbud

I Australien råder numer förbud för bikers att arbeta inom och med:

– Bärgningsverksamhet. Du har varken möjlighet att inneha företag inom bärgningssektorn eller att få nödvändig licens för att   kunna arbeta inom bärgningsverksamhet om du är klubbansluten biker.
– Du kan inte erhålla licens eller arbeta inom säkerhetsföretag om du är klubbansluten biker.
– Du kan inte driva tatueringsstudio eller arbeta såsom tatuerare om du ar klubbansluten biker.

Lagen mot att arbeta som tatuerare är ännu inte godkänd och genomförd men är i praktiken redan satt i bruk utan lagligt stöd!

Vad har detta med bikers i Sverige att göra?

Men vad har Sverige med Australien att göra, säger ni kanske? Samarbetet från polisärt håll mot bikers är i dag globalt. En mängd högre polisanställda från alla länder är medlemmar i polisens särskilda organisation mot vad de valt att kalla ”kriminella mc-gäng”. I detta forum samverkar de, utbyter information och erfarenheter kring införandet av olika sanktioner gentemot bikers över hela världen.

Klimatet för att införa olika åtgärder är givetvis skiftande i olika länder varför åtgärderna också tar olika tid att införa över världen då klimatet genom mediala och politikerriktade kampanjer först måste beredas i de enskilda länderna. Men, det som införs i ett land kommer att på sikt införas i andra om vi inte tar och vinner kampen för våra rättigheter.

Ett tecken på att polisen i Sverige börjat arbeta mot yrkesförbud är de kommentarer som fällts mot olika tatueringsföretag i Sverige de senaste åren men kanske ännu starkare genom regeringens uttalande i utredningsdirektivet ”Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet”, som presenterades fredagen den 21 februari. På sidan 2 i direktivet står följande att läsa:  Det finns flera orostecken i fråga om den organiserade brottslighetens utveckling. Ett sådant är att allt fler kriminella ägnar sig åt brottslighet med kopplingar till företag. Det handlar inte bara om brottslighet som drabbar företagare, utan även om att legal och illegal verksamhet blandas i företag som drivs av kriminella.

Uttalandet är klargörande för att polisen har börjat lobbyarbetet gentemot politikerna och även i Sverige kommer att lansera förbud mot yrkesverksamhet för bikers inom olika områden framöver.

Vi återkommer snart med en mycket skrämmande artikel om associeringsförbud i Australien där vi inväntar dokumentation.

Länk till tidigare artikel om Tatuerarförbud:
http://www.payback.name/?p=9457

Länk till utredningsdirektivet:
http://www.payback.name/?p=9721 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin