• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • När en mc-klubb flyttar in i ett område så sjunker kriminaliteten och ökar fastighetsvärdena!

När en mc-klubb flyttar in i ett område så sjunker kriminaliteten och ökar fastighetsvärdena!

notgangsters

MC-klubbars vara eller inte vara i bostadsområden!

Effekten av att mc-klubbar etablerar sig eller är bofasta på en ort har de senaste veckorna debatterats flitigt och stundom halvt hysteriskt i media. I ett fall har artiklarna handlat om att en mc-klubb har öppnat en ny avdelning på en ort och i ett annat medialt uppmärksammat fall har det handlat om att en del av ortsbefolkningen satt sig emot att en kommun inköper en mc-klubbsfastighet då de befarar att fastigheten ska göras om till flyktingboende.

För att nyansera debatten vill vi därför publicera de direkta fakta som föreligger kring att en mc-klubb är etablerad på ett visst område.

Artikeln ska inte på något vis ses som ett inlägg kring flyktingboende då det är en allmänpolitisk fråga som helt faller utanför Paybacks verksamhetsområde. Vi har därför inte heller någon som helst åsikt i sak i den frågan då vi Payback är en opolitisk organisation.

Artikelns avsikt är istället att delge fakta ikring vad forskningen säger samt hur en boende i ett mc-klubbstätt område upplevt hur tryggheten förändrades när mc-klubbar lämnade området. Artikeln har tillkommit för att direkt motverka den skräckpropaganda som polis och media i samverkan bygger upp kring att mc-klubbar etablerar sig i olika områden och ingenting annat!

Forskning visar att brottsligheten minskar och tryggheten ökar med mc-klubbsnärvaro!

Den enda direkt forskningen Joakim Hilldéns arbete Effekter av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges Kommuner, på området fastslog följande: För flera brottskategorier visar resultatet tecken på att antalet anmälda brott minskar då kriminella MC-gäng finns etablerade i kommunen, vilket kan vara följden av en avskräckande effekt som framkallas på grund av gängens närvaro. 

En annan intressant vittnesbörd stod Ove Knutsson för i Helsingborgs Dagblad: Ove Knutsson berättar att han slapp tjuvbesök under de år som Hells Angels och Bandidos hade sina högkvarter i trakterna. Då höll sig ligorna som har specialiserat sig på att stjäla diesel undan.

Följaktligen visar forskningen och avhandlingen direkt på det faktum att när en mc-klubb flyttar in i ett bostadsområde så sjunker brottsligheten genast och därigenom såsom en direkt bieffekt ökar husvärdena.

Nedan följer en länk till den enda forskning som finns på området varför det är de fakta som Payback Sverige såväl som polis och media har att förhålla sig till!

Effekter av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/effekt.pdf

Artikel i Helsingborgs Dagblad:
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2013/07/15/han-drabbas-hart-av?from=rss

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin