• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Europadomstolsärendet nedlagt pga bristande uppslutning från landets bikerklubbar!

Europadomstolsärendet nedlagt pga bristande uppslutning från landets bikerklubbar!

nyannons2jpeg

Två skäl att ärendena ej prövas av Europadomstolen

Payback Sverige har erhållit information om att de tre ärendena, västförbud i privat och offentlig miljö samt det stora övergripande ärendet rörande 17 olika områden är nedlagda.

Efter mycket möda har via telefonkontakt med en ledamot av Europadomstolen fått fullständig information om anledningarna.


1. Fallen har inte ansetts uppfylla kraven enligt artikel 35 i Europakonventionen: Ett mål får anhängiggöras hos domstolen först när alla nationella rättsmedel har uttömts. Domstolen har dock varit medvetna om att exempelvis brott mot grundlag och/eller europakonvention inte kan prövas genom sedvanlig överklagan via förvaltningsdomstolar varför kravet inte varit avgörande i ärendenas bedömning.

2. Ärendena har inte haft den stora och nödvändiga uppslutning som skulle erfodrats för att vinna prövning i Europadomstolen. Ska ett övergripande ärende kunna prövas inom domstolens ramar fodras att en större del av subkulturens medlemmar står bakom anmälan. Utefter framkomna uppgifter att kulturen består av 300+ klubbar i Sverige och anmälan består av material från cirka 30 klubbar bedömdes uppslutningen vara alltför liten för att det ska kunna bedömas vara en adekvat allmän anmälan om övergrepp från en subkultur.

Payback Sveriges kommentar I

Enligt det senaste svenska ärendet som nått slutstationen i Europadomstolen så går det numer 11 år!!?? från den första förhandlingen i Sverige tills slutstationen i Europadomstolen påbörjas. Det innebär att Paybacks ärende som inlämnades i februari 2012 skulle kunna prövas 2023!??

Med den utveckling som nu föreligger i bikertrakasserierna skulle det datumet vara alldeles på tok försent. Utan övergripande rättsliga åtgärder långt innan dess skulle vi med största sannolikhet ha förlorat så många av våra fri- och rättigheter att ett domstolsbeslut då skulle riskera att drabba en kultur som redan är förbjuden eller förlorat så mycket av sina fri- och rättigheter att utslaget likväl skulle vara tämligen värdelöst. Vi måste således ta kampen här och nu, för vår kulturs överlevnad, på vår nationella hemmaplan istället. Det är kontentan och de fakta vi har att arbeta utefter framöver!

Payback Sveriges kommentar II

Anmälan läggs alltså ner utifrån för dålig uppslutning från bikerkulturen! Payback Sverige har under lång tid arbetat för en större uppslutning och ökad medvetenhet ibland landets bikerklubbar om vad som föriggår ifrån myndigheternas sida riktade mot klubbarna. Arbetet har i det avseendet misslyckats kan vi konstatera.

Vi har flera gånger uttalat att vi kan göra jobbet men bara om viljan att ta till kamp finns sprid ute bland klubbarna. Vi behöver ha in anmälningar och vittnesmål från klubbarna för att kunna driva frågorna och ärendena juridiskt framgångsrikt vilket vi hittintills fått alltför lite gehör för vilket Europadomstolsärendenas misslyckande är ett klart och tydligt bevis för.

Stå upp för våra fri- och rättigheter. Gå med i Payback Sverige och gör det idag!

Först när viljan att motverka myndighetsövergreppen växt och först när engagemanget att stå upp mot övergreppen ökat kan vi vinna kampen för våra rättigheter! Så återigen: Unite & Fight! Stöd Payback för Payback stödjer dig!

Det har aldrig varit viktigare och kan inte nog betonas, att måttet på stödet till Payback är också själva måttet på möjligheterna för oss att vinna kampen och stödet är växande men fortfarande alltför litet och alltför sakta växande. Så kom igen! Ni vet att Paybacks arbete och verksamhet behövs och är nödvändigt för att vända de pågående förföljelserna! Tag då ett steg i rätt riktning och bestäm er för att vara en del i kampen. Stå inte bredvid och titta utan tag beslutet: Stå upp för våra fri- och rättigheter. Gå med i Payback Sverige och gör det idag!

Mer om hur Payback Sverige konkret kommer att bemöta och motverka nedläggningsbeslutet kommer under fredagen.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin