Stöd Payback – Stöd dig själv!

Stöd Payback – Stöd dig själv!

Payback Sverige är inte en mans verk. Payback Sverige är inte heller frukten av styrelsens och Paybacks övriga medarbetares arbete. Payback Sverige är hela bikerkulturens egen organisation som vi tillsammans bygger som en front mot all form av negativ särbehandling från myndigheter, media, polis och politiker!

De som vid tillfället leder föreningen kan inte göra mer än vad vi alla ger dem möjligheter till. Och, möjligheterna skapar vi tillsammans. Genom att klubbar och enskilda bikers sätter ihop enkla berättelser om vad de utsatts för och skickar in till Payback. Material som vår organisation använder antingen för att driva juridiska ärenden eller publicerar som vittnesmål om övergrepp förövade mot bikers och bikerklubbar. För det är mängden av anmälningar och vittnesmål som kommer att vara avgörande för när vändningen av bikerkulturens villkor inträffar.

Och, den samlade bilden över all form av negativ särbehandling den skapar och bygger vi tillsammans. Några bikers vittnar om övergreppen och andra bikers publicerar texten eller sätter in vittnesmålet som en del i en juridisk anmälan.

Brödraskap och Sammanhållning

Bikerkulturen är om brödraskap, sammanhållning och lojalitet. Det handlar om att sluta sig samman och hålla ihop mot våra gemensamma fiender och meningsmotståndare. Att ställa upp på och för varandra. För angriper någon din bror eller syster, angriper han också dig. Ett påhopp på en av oss, är ett påhopp på oss alla. Vi är alla brödrar och systrar i kampen. Vi står eller går under tillsammans!

Och, utefter just de bikervärderingarna måste vi också bygga Payback Sverige och skapa en effektiv och funktionell bikerorganisation. Endast om och när vi alla inser att Payback är allas vårt verktyg och allas vår organisation kan vi åstadkomma varaktiga förbättringar för bikerkulturen. Ett fåtal aktiva kan aldrig åstadkomma en sådan förändring oavsett tid och juridiska framgångar. Först när vi börjar agera som en enad bikerrörelse kan vi flytta de berg som står framför oss!

Stöd Payback – Stöd dig själv!

Myndigheterna försöker begränsa vårt livsrum och utrota vår livsstil och kultur. Är du medlem i en klubb blir du registrerad som kriminell och trakasserad. Går du på olika mc-evenemang eller besöker olika fester/klubbar blir du kroppsvisiterad, avkrävd legitimation samt slutligen registrerad. Men nu räcker det. Nu har vi fått nog!

Det är dags att vi alla går samman och agerar som en man med en röst. Payback har byggt en plattform med en färdig organisation, en nyhetsplattform mot media på MyNewsdesk och en alltmer välbesökt nättidning. Dessa medlen är allas att använda i kampen. Men, först då alla inser att verktygen tillhör alla och byggts i avsikt att återställa våra fri- och rättigheter först då förvandlas redskapen från arbetsverktyg till effektiva vapen att bruka i vår kamp!

Så låt oss tillsammans bygga Payback Sverige, hela bikerkulturens egen kamporganisation. Vår egen organisation – Av bikers för bikers! För endast tillsammans kan vi göra skillnad. Bara tillsammans kan vi förändra våra framtida villkor!

Payback är vad vi gör det till. Payback är så stark som vi själva bygger Payback! Så låt oss påbörja bygget av ett obetvingligt Payback här, nu och idag! Låt oss alla gå med i vår egen organisation som betalande medlemmar och skapa ekonomiska resurser till förändring för allas våra villkor. Stöd Payback – Stöd dig själv! 

Enskilt medlemsskap: 200 kr/år
Standard Klubbmedlemsskap: 600 kr/år
Premium Klubbmedlemsskap: 1000 kr/år

Bankgiro: 803-9851

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin