• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rikspolischef Bengt Svensson förvanskar sanningen! Payback presenterar de tre verkliga skälen till att polisen backar!

Rikspolischef Bengt Svensson förvanskar sanningen! Payback presenterar de tre verkliga skälen till att polisen backar!

Rikspolischefen Bengt Svensson presenterade under Kriminalvårdens seminarium under torsdagen en ny polisstrategi. En taktik med utgångspunkt i att polisen i fortsättningen inte kommer att namnge olika ”gäng” i samband med olika brottshändelser.

Enligt Rikspolischefen skulle den nya taktiken ha sin grund i att polisen fortsättningsvis vill ”undvika att delta i glorifieringen av de olika gängen och inte stärka deras maktposition genom att utmåla dem som farliga och mäktiga”. Svensson fortsätter med att uttala: ”För att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen måste vi använda oss av individuella metoder, inte generella som vi har försökt med hittills. Det fungerar inte.”

Rikspolischefen Bengt Svensson är som en bortflyende rök. Varje gång du försöker fånga honom svinner han som en rök eller vind genom händerna. Han krummelurar och omformulerar sig allteftersom murarna rasar omkring fuskbygget. För sanningen är att   Svensson äger inga svar och därför måste försköna och förvanska sanningen för att även framöver kunna framstå som trovärdig. Han vägrar tillstå att han, tillsammans med övriga företrädare för polismyndigheterna, i decennier fört media bakom ljuset och därför avslöjar han inte heller de tre verkliga orsakerna bakom den nya strategin.

De tre verkliga orsakerna till Polisens nya strategi!

1. Statsminister Fredrik Reinfeldt gav mycket tydliga och klara direktiv i en intervju rörande västförbud i P1 morgon: Vi lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på yttrandefriheten.…så sätter vi ett tryck på kriminella element som vi hoppas därmed på bättre sätt kunna lagföra för de brott de begår. För det är en sorts uppgivenhet som man känner inför kriminalitet eller kriminella personer som det här är ett uttryck för men återigen: Det är bättre att i så fall åtgärda och lagföra den kriminalitet de står för snarare än att se över vilken klädsel de har.

Statsminister Reinfeldt ger alltså polisen på pälsen i det att han uttalar att vi lagför personer utefter brottsbalken i Sverige och att övriga åtgärder av demoniserande och traksserande karaktär ifrån polismyndigheterns sida står i strid med yttrandefriheten! Här ligger orsaken till att polisen i fortsättningen skall arbeta medialt mot individer och inte grupper då det utgör illegala begränsningar av såväl yttrandefriheten som föreningsfriheten i Sverige!

2. Den andra orsaken står att söka i att Polismyndigheterna för första gången mött organiserat motstånd från bikerkulturen och avtvingats svar såväl igenom offentligt ställda frågor som i direkta rättsförhandlingar. Frågor där Rikspolischef Bengt Svensson förvisso återigen som en rök undvek att besvara frågorna och överlät ansvaret på Rikskriminalens underrättelsesektion. Resultatet blev likväl uppenbart. Polisen har inga som helst belägg för att någon mc-klubb skulle vara en kriminell organisation. Ett påstående som polisen i parti och minut tidigare delgett allmänheten genom massmedia så fort tillfälle givits.

Sanningen blir dock än mer uppenbar om man lägger ihop de substanslösa svar Kriminalunderrättelsetjänsten levererade på Paybacks frågeställningar med de svar Polismyndigheterna avkrävdes via två olika rättsfall samt själva lade fram i en tredje rättsförhandling.

– Vedertaget språkbruk: ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

– Valt att kalla kriminella mc-gäng: ”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”

– Valt att sortera in under organiserad brottslighet: ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

– Systematisk begreppsanvändning: ”De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige”.

 Tvingade att för första gången redovisa exakt vilka belägg polismyndigheterna har för användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng” har således polisen kapitalt misslyckats med att lägga fram ett enda, konkret bevis! De ovannämnda hänvisningarna till språkliga företeelser håller inte måttet juridiskt vilket polismyndigheterna är mycket väl medvetna om. Och, frågar ni er då: Varför skulle polismyndigheterna behöva stå till svars juridiskt för begreppsanvändningarna? Jo, då kommer vi osökt in på den tredje och sista anledningen till att polismyndigheterna just nu väljer att backa från att ytterligare stigmatisera Sveriges bikerklubbar:

3. Polismyndigheterna står för första gången inför en juridisk prövning över hela skalan av förföljelser gentemot bikerkulturen. De nordiska Payback-organisationerna är i full gång med ihopsamlandet av material kring olika former av rättsliga övergrepp som Polismyndigheterna iscensätter gentemot kulturen och klubbarna. Ett ärende som sammantaget kommer att bli en massiv provkarta på förföljelser i strid med Europakonventionens uttalade skydd rörande föreningsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet. Fri- och rättigheter som endast får begränsas utefter positivt stöd i Europakonventionen vilket ingendera av alla polisens trakasseringsmetoder äger.

Och, sanningen att säga har offensiven redan börjat. Payback Sverige har under de senaste veckorna polisanmält två krogar för brott mot ytrrandefriheten men framförallt insänt två stycken JO-anmälningar riktade direkt mot polismyndigheternas olagliga åtgärder gentemot bikerkulturen. Ett fall har avsett en olaga husrannsakan/visitering uteslutande på grund av bärandet av ett supportmärke medan ett annat fall har avsett polisens masskontroller med 27 polismän kontrollerande 30 deltagare i ett mc-run!

Detta är de tre verkliga skälen till att polismyndigheterna nu backar och att Rikspolischefen utannonserar en färsk strategi. För motståndet från bikerkulturen är för första gången såväl samordnat som massivt och polisen äger inga motvapen då allt har varit dimridåer och falska skenbilder som nu håller på att avslöjas inför öppen ridå!

Om Payback Nordens juridiska ärende:
http://www.payback.name/?p=2607

Payback Nordens Handlingsplan
http://www.payback.name/?page_id=2509

Reinfeldts uttalanden:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504

Frågor och svar till Rikspolischefen Bengt Svensson:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rikskriminalen-svarar-payback-inklusive-paybacks-motkommentar-625990

Det finns inga kriminella mc-gäng – Om polisens fantastiska fyrtal!
http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/21/det-finns-inga-kriminella-mc-g-ng

Rikspolischefen Bengt Svenssons uttalande om den nya strategin:
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6983309

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin